976 89 227 styret@skanbo.no

El-bil ladning
Som tidligere nevnt har vi nå nådd maks antall ladepunkter for El-biler i vårt garasjeanlegg. Vi jobber med løsning for å øke kapasiteten, og vi har nå mottatt et tilbud, og det er på litt i overkant av 1 mill. Vi venter på tre tilbud til, som skal vurderes før vi tar en endelig avgjørelse på hva vi gjør. 

Vi har to ladepunkter ute, beregnet for gjester, og disse er pr. i dag avgiftsfrie. Avtalen med Oslo Kommune utgår i 2019, og da vil disse bli avgiftsbelagt.

Hensyn til naboer
Styret ber om at hver enkelt av oss viser hensyn til nabo som ønsker å nyte kvelden i fred og ro.
Vi får av og til tilbakemeldinger om støy fra leiligheter. Dette kan være så mangt så som øving på instrumenter, løping og skriking i trapperom etc.

BRUK AV PAPIR CONTEINERNE
I disse skal det bare legges papir. At det legges for eksempel plast og isopor i konteinerne, medfører helt unødvendige ekstrakostnader for borettslaget. Hvis det ikke er plass i konteineren skal papiret tas med inn igjen, IKKE SETTES VED SIDEN AV CONTEINEREN. 

Fyrverkeri
Styret minner om at det ikke er tillatt med fyrverkeri inne på borettslaget sitt område. Vi ber våre beboere respektere dette. 

BILKJØRING I BORETTSLAGET
Nå er det vinter og glatt! Vi oppfordrer igjen alle til å redusere kjøringen i borettslaget mest mulig, og når det er nødvendig å kjøre inn i borettslaget, må farten holdes nede – kjør i gangfart.

KASTING AV JULETRÆR ETTER NYTT ÅR
Juletrærne legges ved borettslagets egen gran, og vil bli plukket opp og kastet av vaktmester.

HÅNDTERING AV MATOLJE OG MATFETT
Dette må ikke helles ut i toalett/sluk. Årsak til dette er at avløpsrørene gror igjen og vi får høye kostnader med å rengjøre avløpsrørene. Matolje/fett bør stå og avkjøles og kan så slås over i en tom melkekartong eller lignende.

Vann- og avløpsetaten har følgende råd som bør følges:
Ribbefett fra juleribben bør stå på stekebrettet til det blir kald. Da vil fettet stivne og du kan lett skrape av fettet og putte i posen for matavfall. Bruk tørkepapir for å få med siste rest av fett før du vasker stekebrettet.
Pinnekjøtt og fett i kasserollen etter koking av pinnekjøtt stiver når det blir avkjølt. Skrap ut fettet og kast det i posen sammen med matavfall (eller restavfall). Bruk tørkepapir for å få med siste rest av fett før du vasker kasserollen.
Smult, delfiafett m.v. helles over i melkekartong. La stivne og kast kartongen i restavfallet.
Fårikål /flytende matrester helles over i en tom melkekartong, teip igjen toppen og kast den i restavfallet. Du kan også putte kartongen i fryseren i et døgn, slik at matrestene stivner før du kaster den i avfallet.

Med ønske om en GOD JUL 

Hilsen fra Styret