976 89 227 styret@skanbo.no

REHABILITERING AV BALKONGENE PÅ INNGANGSSIDEN I SKANSEN TERRASSE 25-31

FREMDRIFT

  • Arbeidene er påbegynt som planlagt.
  • De gamle betongfrontene blir pigget løs 27. -28. august.
  • De gamle betongfrontene blir løftet ned og kjørt bort 31.august – 02.september.
  • Stillaser skal bygges 3. – 7. september.
  • september begynner arbeidene som omfatter pigging, sliping og boring på balkongene. Disse arbeidene forventes å vare i 2 til 3 uker.

I DENNE PERIODEN MÅ DET PÅREGNES BÅDE MYE STØY OG STØV PGA DE ARBEIDENE SOM GJØRES.

  • Arbeidet med oppbygging av balkongene, innsetting av nye rømningsluker, overflatebehandling og montering av nye balkongfonter vil så pågå frem til ca. 13. november da alt forventes å være avsluttet.

Det må påregnes at arbeidene vil pågå i tidsrommet 07.00 – 19.00 på hverdager, og om det blir behov, enkelte lørdager fra kl. 08.00 – 15.00.

RYDDING AV BALKONGENE OG HAGENE UTENFOR LEILIGHETENE PÅ BAKKEPLAN.
Arbeidene som skal gjøres krever ikke tilgang til leilighetene, men alle balkongene og hagene utenfor leilighetene på bakkeplan må være helt ryddet mens arbeidene pågår.

LAGRING AV HAGEMØBLER
Det har vist seg at en del beboere har hagemøbler det er vanskelig å få satt bort, både pga størrelse og mengde. Borettslaget har derfor leiet en stor låsbar konteiner som blir plassert på ballplassen ved nr. 22/24.
Ta kontakt med vaktmester for avtale om plassering av hagemøbler i konteineren. Skader på det som blir stående igjen i områdene som må ryddes, må eier selv bære ansvaret for.

RYDDING OG TILBAKESETTING AV ALLE OMRÅDER TIL SAMME STATUS SOM FØR ARBEIDENE BLE PÅBEGYNT
Alle berørte områder skal settes tilbake i den stand de var før 24.08.2015. Dette gjelder både treterrasser, gjerder, panelte vegger, dører, vinduer, nedløpsrør, busker og blomster. Siden vi er langt ute i november før de påbegynte arbeidene er ferdige, må blomster og busker ordnes til våren, men det er viktig at eventuelle skader meldes så raskt som mulig, når stillasene blir revet i november.

OM DØRER OG VINDUER TIL BALKONGENE PÅ INNGANGSSIDEN
Balkongdørene er nå fysisk stengt. Det anbefales at man holder både dører og vinduer ut mot balkongene stengt til alle arbeidene er ferdig. Dette for å unngå å få støv fra de pågående arbeidene inn i leilighetene.

OM ARBEIDENE
Arbeidene på balkonggulvene omfatter ikke justering av fall med mindre det avdekkes ekstreme forhold som MÅ korrigeres. Dette er den samme vurderingen som ble gjort for punktblokkene. Årsaken til dette er at de enkle metodene for justering av fallet ikke anbefales av vår konsulent på betong arbeider, og de metodene som anbefales innebærer for store kostnader. Dvs. – har man vannansamlinger som må skyfles bort til sluket etter et kraftig regnvær, vil dette forholdet være det samme etter denne rehabiliteringen.
For å forebygge lekkasjer ned til etasjen under, gjennom rømningslukene, vil de nye lukene bli montert litt høyere enn de gamle.

Når rehabiliteringen er gjennomført skal alle overflater på kjøkkenterrassene være tette. Dette betyr at betongen ikke lenger vil suge til seg vann og man vil, ved høy luftfuktighet, kunne oppleve at det dannes kondens i taket på terrassen. Dette skjer fordi overflatene nå blir tette, noe de skal og må være.

Betongrehabiliteringen gjennomføres av Consolvo og glassfrontene leveres av Lumon Norge AS.

The office, which was intended to provide a type papers online free head of government in case of the president’s death, did not suit the spirited adams