976 89 227 styret@skanbo.no

Oppgradering utelys/skifte av sikringsskap
Elektro Sivert AS som har oppgradert utebelysning og byttet ut sikringsskap, er ferdige, og all dokumentasjon vi trenger for å starte refusjon har vi. Det er noen som har glemt å sende oss kontonummer for refusjon, og ber de sende oss denne info. De som mener de har krav på refusjon, og ikke har sendt inn samsvarserklæring må gjøre dette innen 31.10.2018 for å kunne få refusjon. Enhetsprisen er Kr. 4000,-

Rehabilitering terrasseblokker/terrassegulv stueside nr. 11 – 31
Forprosjektering pågår for fult, og styret ved leder har hatt møter med AART Architects og OBOS Prosjekt ifbm. rehabilitering av terrassedekker.
Borettslaget har opprettet egen fane på hjemmesiden som heter rehabilitering, og her vil vi legge ut info vedr. rehabiliteringen.

Beboermøte
Det vil bli avholdt beboermøte på Bakås skole 22. november kl: 18.00. AART Architects vil være tilstede og presentere prosjektet, samt svare på eventuelle spørsmål. OBOS Prosjekt AS vil også være tilstede på møte.

Kjøring inne i borettslaget, samt parkering
Styret observerer (og mottar klager) til stadighet enkelte som holder stor hastighet når de kjører inne i borettslaget. Ved kjøring inne i borettslaget skal hastighet holdes i type gangfart, og ikke noe mer. Når det gjelder parkering inne i borettslaget, så minner vi om at det ikke er tillatt å parkere foran hovedinngang mer enn 15 minutter for av og pålessing, og det er ikke tillatt å parkere på grøntarealene. Det er heller ikke tillatt å stoppe, gå fra bil i kjørevei, da dette hindrer andre som skal frem, samt eventuelle utrykningskjøretøy.

Når det gjelder håndverkere som skal parkere inne i borettslaget for å gjøre jobber for den enkelte beboer, så er det fint om disse blir informert om parkeringsbestemmelsene i borettslaget. Har de behov for å stå inne i borettslaget med en eller flere biler? De kan kjøre inn og lesse av verktøy og utsyr, og parkere på gjesteparkering. Disse har heller ikke anledning til å hensette sine biler utenfor oppgang, på gress, eller ballplassen uten parkeringstillatelse fra vaktmester eller styret.

Julegrantenning 2. desember Kl: 17.00
Det vil i år også bli julegrantenning i Skansen Brl. Det forgår på Ballplassen bak 22. Bakås Blæs og vilt spiller i år som i fjor. Enkel servering av pepperkaker og varm solbærtoddy.