976 89 227 styret@skanbo.no

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Det observeres fortsatt enkelte biler holder en altfor høy fart inne i borettslaget. Vi ber beboerne om å hjelpe oss med å identifisere råkjørerne ved å notere registreringsnummer når slikt skjer.
Send melding med registreringsnummer og observasjonstidspunkt til styret (pr e-post til styret@skanbo.no eller SMS til 976 89 227), slik at vi kan få tatt tak i problemet med de som ikke respekterer reglene for kjøring i borettslaget.
Ta hensyn – kjør kun inn i borettslaget når det er nødvendig. Farten skal ikke overskride gangfart(5km/t). Informer også dine gjester om dette.

PARKERING INNE I BORETTSLAGET
Enkelte personer synes å ha store problemer med å forholde seg til de reglene som gjelder for parkering inne i borettslaget. Vi vil derfor be parkeringsselskapet intensivere kontrollen med at parkeringsreglene overholdes og oppfordrer alle til å hjelpe hverandre med å få dette til.

HC-PARKERING INNE I BORETTSLAGET
Vi ser også at enkelte beboere tar seg til rette med parkering inne i borettslaget fordi man har et HC bevis fra Oslo kommune. HC beviset fra Oslo kommune gir ingen spesielle rettigheter til parkering inne i borettslaget da det bare er borettslaget ved dets styre som kan gi parkeringstillatelser på borettslagets område.

PARKERING INNE I GARASJEN
Bilene må parkeres så tett inntil veggen i garasjen som mulig slik at det blir størst mulig plass mot bilene på motsatt side.

Har man behov for spesiell parkering inne i borettslaget må det sendes en begrunnet søknad til styret. Rett til parkering inne i borettslaget har ingen, uten at man er tilvist plass av styret.

Vi ber om at de som mener at de har slikt behov, henvender seg til styret innen 15. september. Fra 1. oktober vil alle som parkerer i borettslaget uten å ha en parkeringstillatelse fra styret, bli ilagt kontrollavgift.

UTLEIEHYBELEN PÅ BAKKEPLAN I NR. 23
Hybelen er utleid til en barnehageavdeling på 7 – 8 barn. Årsaken er at en av barnehagene i bydelen skal rives og bygges ny. Dette vil ikke medføre noe biltrafikk inn i borettslaget, da all transport av barn til og fra barnehagen vil skje via Gamle Strømsvei, eller ved at man går fra borettslagets gjesteparkering.

SØPPEL OG ILLELUKTENDE AVFALL
Vi har fortsatt problemer med at søppelet blir for dårlig pakket inn i enkelte oppganger. Spesielt ille er det i Skansen terrasse 24.

Alt matavfall skal pakkes i grønn plastpose før det går i søppelsjakten. Matavfall som lukter veldig (eks. rekeskall) kan man f.eks pakke inn i avispapir, legge i fryseren og kaste når det nærmer seg søppelhenting (som regel på torsdager).

 

REHABILITERING OG VEDLIKEHOLD AV BORETTSLAGETS BYGNINGSMASSE

BALKONGENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE
Disse arbeidene er nå igangsatt i Skansen terrasse 11 – 17. Arbeidene forventes å pågå til 15. november. Informasjon om fremdrift og hva som skal gjøres er distribuert til beboerne i de berørte oppgangene.

LUFTING AV HUNDER OG KATTER
I følge husordensreglene skal hunder og katter ikke luftes på borettslagets område. Det er stadig enkelte som foretrekker lekeplassene og ballplassene eller skogen midt inne i borettslaget, til lufting av husdyr. Dette er områder der barn leker, og ingen synes det er hyggelig når katter eller hunder gjør sitt fornødne i disse områdene. Styret anmoder alle eiere av hunder eller katter om å overholde reglene.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20.

Get it for only $36 by using the following promo code at checkout www.besttrackingapps.com oxcbrqmo