976 89 227 styret@skanbo.no

Da er sommeren over for de fleste av oss, og høsten/vinteren står for tur. Her er litt informasjon om hva som har skjedd i borettslaget i sommer, og hva som kommer til å skje i tiden fremover.

Oppgradering ute lys/skifte av sikringsskap
Elektro Sivert AS som har oppgradert utebelysning og byttet ut sikringsskap, er ferdige med selve jobben. Det vi mangler nå er samsvarserklæringer, samt info om antall skap som er skiftet, og enhetspris. Disse opplysningene vil vi få i løpet av september. Når dette er mottatt vil styret sende ut informasjon ift refusjon til beboere som selv har oppgradert el-anlegget til sin leilighet.

Vannlekkasjer terrasseblokker
Vi har hatt 2 store vannlekkasjer fra terrasseleiligheter i nr. 27, som nå er ferdig reparert. Dette har tatt veldig lang tid, og det beklager vi på det sterkeste. Årsaken til at dette tok tid, var mange, men i hovedsak var det masse fuktighet, som krevde lang tørketid, samt dårlig oppmøte/fremdrift hos valgte entreprenør. I tillegg har det vært utført mindre midlertidig reparasjoner av 3 stk. terrasser, for å hindre vannlekkasjer gjennom vinteren.

Rehabilitering terrasseblokker/terrassegulv stueside nr. 11 – 31

Styret har intensivert arbeidet med forberedning for rehabilitering av terrassegulv Skt 11 – 31. Vi har nå avklart søknadsprosess med Arkitekt og OBOS Prosjekt AS, og alle godkjenninger hos Oslo Kommune ved Plan og Bygg er nå godkjente. OBOS Prosjekt har startet arbeidet med å beskrive arbeidsoppdraget, og utarbeide tilbudsdokumenter, slik at vi får sendt dette ut til de vi ønsker å forespørre. Prosjektet har blitt litt større enn planlagt, da styret har blitt oppfordret til å ta med takene i dette rehabiliteringsprosjektet. Bakgrunnen for dette er at noe av årsaken til vannlekkasjer er vann som renner fra tak, og ned langs byggets fasade og trenger inn i hulrom og sprekker.

Beboermøte og ekstraordinær generalforsamling
Det vil bli avholdt beboermøte i november, uke 47/48 slik det ser ut pr. i dag, (NB kan endres). Ekstraordinær generalforsamling som ble sagt vi skulle ha høsten 2018, blir forskjøvet til januar/februar 2019. Årsak til dette er prosessen/avklaring med Oslo Kommune og plan og bygg. På beboermøtet vil vi få arkitekten til å presentere løsninger.

Radon utbedring
Vi hadde i fjor radonmåling i borettslaget, og det ble funnet radon i enkelte leiligheter. Dette arbeidet ble satt litt på vent, da vi ville sjekke priser ute i markedet på utbedring, samt at vi valgte å prioritere vannlekkasjer når disse oppsto, og utbedring av disse før vi starter på radon utbedring.
Ingen av radonmålingene er av en slik karakter, at denne utsettelsen medfører fare for beboere.

Komprimatorbil
Det vil komme komprimatorbil i borettslaget Onsdag 24. oktober fra kl. 17.00. Vi vil samtidig da ta en gjennomgang av sykler i sykkelbodene. Vi ber den enkelte merke sine sykler, og de som ikke er merket vil bli fjernet. Nærmere info om dette vil komme fra vaktmester når det nærmer seg.

Kjøring inne i borettslaget, samt parkering
Styret observerer (og mottar klager) til stadighet enkelte som holder stor hastighet når de kjører inne i borettslaget. Ved kjøring inne i borettslaget skal hastighet holdes i type gangfart, og ikke noe mer. Når det gjelder parkering inne i borettslaget, så minner vi om at det ikke er tillatt å parkere foran hovedinngang mer enn 15 minutter for av og pålessing, og det er ikke tillatt å parkere på grøntarealene. Det er heller ikke tillatt å stoppe, gå fra bil i kjørevei, da dette hindrer andre som skal frem, samt eventuelle utrykningskjøretøy.

Når det gjelder håndverkere som skal parkere inne i borettslaget for å gjøre jobber for den enkelte beboer, så er det fint om disse blir informert om parkeringsbestemmelsene i borettslaget. Har de behov for å stå inne i borettslaget med en eller flere biler? De kan kjøre inn og lesse av verktøy og utsyr, og parkere på gjesteparkering. Disse har heller ikke anledning til å hensette sine biler utenfor oppgang, på gress, eller ballplassen uten parkeringstillatelse fra vaktmester eller styret.

Container ved rundkjøring
Vi henstiller våre beboere om ikke å sette fra seg plastposer med søppel/papir, flasker etc. utenfor containere ved rundkjøringen. Har dere en pose med flaskegods, så putt flasker inn i container. Er container full, så ta med pose med flaskegods, og lever denne på nærmeste container, f.eks. på Ellingsrud senter. Er papircontainer full, så ta med dere papir tilbake, og oppbevar dette til container tømmes.

Ellers ønsker styret alle beboere en fin høst.