976 89 227 styret@skanbo.no

OM OPPBEVARING I GARASJEN
Hvis bildekk oppbevares i garasjen skal disse være hengt opp på veggen. Ski boks kan oppbevares i garasjen dersom den henges opp i taket. Ikke noe annet skal oppbevares i garasjen. Ta kontakt med vaktmester i forhold til bestilling og montering av opphengs-utstyr.

INFO OM EL-BIL LADING FOR GJESTER I BORETTSLAGET
Gjør deres gjester med el-bil oppmerksom på: Bruk av ladestasjonen for gjester med el-bil er nå begrenset til 6 timer, og parkeringsplassene ved ladestasjonen skal bare benyttes når el-bil står til ladning. Etter 6 timer, og til parkering uten ladning, henvises også el-biler til gjesteparkeringen.

VÅREN ER KOMMET
Nå som våren er her og sommeren står for tur, vil folk naturlig nok trekke ut på balkonger og terrasser. Husk å ta hensyn til dine naboer når det gjelder støy og lyd.
Sneiper, aske eller snusrester skal ikke kastes ut fra vinduer eller balkonger. For de som røyker på balkongen, så skal askebegeret stå inne på egen balkong, ikke oppe på murkant / balkongkant. Garasjegulvet er ikke en søppelkasse. Det er ikke tillatt å røyke i garasjen. Askebegre fra biler eller annen søppel skal selvfølgelig heller ikke tømmes på gulvet i garasjen.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Styret oppfordrer alle på det sterkeste til å kjøre i gangfart når det er nødvendig å kjøre inne i borettslaget. Vi må alle oppfordre våre gjester til ikke å kjøre inn i borettslaget. Slik utviklingen er nå kan vi bli nødt til å sette opp bom igjen.

DET ER GRILLTID IGJEN!
Vi minner om at kun elektrisk- og/eller gassgrill er tillatt brukt i tilknytning til leilighetene. Ta hensyn til naboene og hold grillen ren. Steke os og røyk fra grillen vil kunne sjenere naboene.
Alle vil gjerne være ute og nyte årstiden, la oss gjøre det på en slik måte at alle trives.

OM BRUK AV BALLPLASSENE
Det skal være stille på ballplassene etter kl. 20.00.

LUFTING AV HUSDYR
Enten det er hund eller katt skal luftingen av husdyr gjøres utenfor borettslaget. Vi opplever fra tid til annen at noen lar katten gjøre fra seg i borettslaget sandkasser.
DET ER IKKE GREIT NÅR SANDKASSENE ER DER FOR AT BARN SKAL KUNNE LEKE DER

KJØP AV BLOMSTER
Vi minner igjen om at det kan kjøpes blomster for inntil kr. 1.800,- til pynting utenfor den enkelte oppgangen.

HÆRVERK I BORETTSLAGET
Vi har i den siste tiden opplevd flere tilfelle av hærverk i borettslaget. Vi anmoder beboerne om å melde fra til styret hvis de observerer noen som gjør skade på borettslagets eiendom. Alle slike forhold vil bli meldt til politiet.

TAKK FOR FREMMØTE PÅ DUGNAD OG GENERALFORSAMLING

Stetige zufallsgrößen masseverteilung wahrscheinlichkeitsverteilung exponentialverteilung gleichverteilung dichte stand 2010 dieser text befindet ghostwritinghilfe.com sich in redaktioneller bearbeitung