976 89 227 styret@skanbo.no

Tilbud hos BRA Minilager for beboere i Skansen Borettslag
Ved innkjøringen til Skansen Terrasse 7, vis-a-vis Rema 1000, er det etablert et minilager. Beboere i Skansen får til enhver tid 20% rabatt av gjeldende priser på nettsiden. Husk å skrive inn i bestillingsskjema at dere tilhører Skansen Borettslag. For priser og info, se www.bra-minilager.no

Dugnad 2018
Årets dugnad ble avholdt 7. mai, og styret takker for oppmøte. Det ble noen misforståelser rundt grilling i år, og styret beklager at informasjon rundt grilling ikke var tydelig nok.
Det vil bli foretatt en siste runde med feiing av brl. nå etter dugnad.

Skifte/oppgradering av sikringsskap og nødlys samt utebelysning
Arbeide med oppgradering av lys, samt skifte av sikrinsskap er godt i gang, og det ser ut som arbeidene skal avsluttes som planlagt i slutten av juni 2018.

Oppgradering Get
Get er nå ferdig med oppdateringen i brl. med unntak av noen få leiligheter hvor beboer ikke var hjemme/tilstede. Oppgraderingen gikk relativt greit, med noen få utfordringer som ble løst underveis. Styret er fornøyd med gjennomføringen.

Containere ved rundkjøring
Styret får stadig tilbakemeldinger på at disse containerne skjemmer borettslaget. Basert på tilbakemeldinger, samt egne vurderinger, vil styret se på muligheten av å få disse flyttet til et mer egnet/skjermet sted.

Barnevognboder
Styret minner om at det kun skal stå barnevogner i barnevognbodene. Det er ikke tillatt å sette sykler, eller andre ting i disse bodene. Sykler skal settes i sykkelbod. Styret vil gjennomføre inspeksjon i barnevognbodene, og fjerne alt annet enn barnevogner. Unntak fra dette, er sykler for de minste barna, samt rullestol og rullator.

Papircontainer i søppelrom
Vi ser at enkelte ikke klapper sammen småesker, og melkekartonger etc. Dette gjør at våre ppaircontainere blir fort fulle. Vi ber dere innstendig om å slå sammen småesker og kartonger, for å utnytte volumet best mulig i disse containerne.

Droneflyging
Det har kommet inn melding til styret om droneflyging over borettslaget. Dette er i utgangspunktet forbudt, og slik overflyging i borettslaget kan bli anmeldt. Oversikt over lovverket finnes hos: http://luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/dronelek/