976 89 227 styret@skanbo.no

Vi MINNER OM

  • Komprimatorbilen som kommer tirsdag 25. april kl. 17.00 – 20-00
  • Dugnaden onsdag 26. april kl. 16.00 – 20.00
  • Årets generalforsamling på Bakås skole onsdag 10. mai kl. 18.30

Dugnaden avsluttes med sammenkomst på grillplassen, hvor det blir servert grillpølser og drikke. Se også oppslag i oppgangene.

RYDDING AV SYKKELBODENE
Når komprimatorbilen er her skal det også ryddes i sykkelbodene. Alle sykler som står i sykkelbodene har blitt merket tydelig av styret. Før 25. april må beboere selv fjerne merkingen på sine sykler. Sykler som fortsatt har denne merkingen, vil bli fjernet.

BEPLANTNING UTENFOR OPPGANGENE
Det kan som tidligere år kjøpes blomster for inntil kr. 1.800,- til planting utenfor den enkelte oppgang. Dersom det er behov for større innkjøp må dette konkretiseres, og søknad sendes styret om på forhånd.

VÅREN ER PÅ VEI
Nå som våren er her og sommeren står for tur, vil folk naturlig nok trekke ut på balkonger og terrasser. Husk å ta hensyn til dine naboer når det gjelder støy og lyd.

Sneiper, aske eller snusrester skal ikke kastes ut fra vinduer eller balkonger. For de som røyker på balkongen, så skal askebegeret stå inne på egen balkong, ikke oppe på murkant / balkongkant. Garasjegulvet er ikke en søppelkasse. Det er ikke tillatt å røyke i garasjen. Askebegre fra biler eller annen søppel skal selvfølgelig heller ikke tømmes på gulvet i garasjen.

DET ER GRILLTID IGJEN!
Vi minner om at kun elektrisk- og/eller gassgrill er tillat brukt i tilknytning til leilighetene. Ta hensyn til naboene og hold grillen ren. Steke os og røyk fra grillen vil kunne sjenere naboene.
Alle vil gjerne være ute og nyte årstiden, la oss gjøre det på en slik måte at alle trives.

UVEDKOMMENDE SLIPPES STADIG INN I OPPGANGENE
Siden forrige beboerinfo har vi fått flere meldinger om at personer er sluppet inn i oppgangene, under påskudd av at de er sendt av styret. Dette er ikke tilfelle og vil heller ikke forekomme uten at styret har varslet om dette på forhånd. Besøkende som ønsker å komme inn i oppgangen, skal enten være en man kjenner eller ha en oppgave som er varslet.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Styret oppfordrer alle på det sterkeste til å kjøre i gangfart når det er nødvendig å kjøre inne i borettslaget.

LEKEPLASSENE
Nå er det vår og aktiviteten på lekeplassene vil ta seg opp.
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

Antitrust legislation followed in 1914, when congress passed the federal trade essay writing paper commission act and the clayton anti-trust act