976 89 227 styret@skanbo.no

IKKE SLIPP UVEDKOMMENDE INN I OPPGANGEN
Vi har stadig hendelser med ukjente mennesker som blir sluppet inn i oppgangen. Vær så snill, ikke slipp inn noen som bare ber om å få komme inn. Besøkende som ønsker å komme inn i oppgangen skal enten være en man kjenner eller ha en oppgave som er varslet.

ET LITE HJERTESUKK
Det er fortsatt noen som bare kaster ting ut fra terrassen sin. Vær så snill og slutt med dette. Naboen er sjenert av det, og ingen synes sigarettsneiper og små papirbiter eller annet rask, er spesielt pent.

BEPLANTNING UTENFOR OPPGANGEN
Det kan som tidligere år kjøpes blomster for inntil kr. 1.800,- til planting utenfor den enkelte oppgang. Dersom det er behov for større innkjøp må dette konkretiseres, og søknad sendes styret på forhånd.

RYDDING AV BORETTSLAGETS SYKKELBODER
I forbindelse med dugnaden skal det også ryddes i sykkelbodene. I løpet av mars vil alle sykler som står i sykkelbodene bli merket tydelig av styret. Før 25. april må beboere selv fjerne merkingen på sine sykler. Sykler som fortsatt har denne merkingen, vil bli fjernet. Mer info kommer sammen med informasjon om dugnaden.

OMBYGGINGEN I SKANSEN TERRASSE 18
De 5 nye leilighetene i Skansen terrasse 18 er planlagt ferdig til innflytting 01.06.2017. Leilighetene vil bli lagt ut til salg i løpet av april måned.

FRETEX TØYBOKS ER SATT OPP VED SIDEN AV INNKJØRINGEN TIL GARASJENS ØVRE PLAN
Det er gjort avtale med Fretex om plasseringen. Avtalen innebærer at Fretex sikrer at boksen er godt vedlikeholdt, boksen tømmes minimum en gang i uken og at det holdes ryddig rundt boksen.

GENERALFORSAMLING I BORETTSLAGET
Generalforsamlingen avholdes 10. mai kl. 18.30 på Bakås skole

ÅRETS DUGNAD ER PLANLAGT TIL ONSDAG 26. APRIL
Mer info kommer etter påske.

KOMPRIMATORBIL
Komprimatorbilen kommer tirsdag 25. april.

VI MINNER OM BORETTSLAGETS HJEMMESIDE
Hjemmesiden finnes på adressen: www.skanbo.no.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

At least chef gordon ramsey isn’t going to pop out of your kitchen oven screaming and throwing raw beef at writemyessay4me.org you so it’s all good