976 89 227 styret@skanbo.no

EN STOR TAKK TIL TORFINN JOHANSEN I SKANSEN TERRASSE 22
Med kulda kom også skøytebanen på den øvre ballplassen. Styret retter en stor takk til Torfinn Johansen som enda en vinter la skøyteis for barna.

TORSDAG 16. FEBRUAR GRILLER VI PØLSER OG SERVERER SOLBÆRTODY PÅ SKØYTEBANEN KL. 18.00 – 19.00.

SYKKELBODENE OG BARNEVOGNSBODENE MÅ RYDDES i LØPET AV VÅREN
I løpet av mars og april vil det bli gjennomført rydding i alle sykkelboder, barnevognsboder og ganger. Styret ber om at beboerne selv starter denne oppryddingen nå.

  • I barnevognbodene skal det være plass til barnevogner og leker for små barn. I løpet av mars vil alt annet bli fjernet fra disse rommene.
  • I mars vil det bli sendt ut et varsel om merking av sykler i sykkelbodene. Sykler som ikke er merket eller ikke står i sykkelbod, vil bli fjernet og kastet i løpet av mars måned.

SETT OPP NAVNESKILT PÅ ELLER VED DØREN TIL LEILIGHETEN
Det er fortsatt mange som ikke har satt opp navneskilt på inngangsdøren sin. Dette gjør det ofte vanskelig for besøkende, og vi oppfordrer beboerne som ikke har navneskilt, til å få satt opp dette. Setter man opp navneskiltet på døren skal det brukes dobbeltsidig tape, slik at man unngår boring i inngangsdøren. Setter man navneskilt over ringeklokken kan det brukes skruer.
Hvis det er behov for nytt skilt på postkasse eller ringeklokken ute bestilles dette hos vaktmester.

KJØR FORSIKTIG INNE I BORETTSLAGET
Det er vinter, veiene blir lett glatte og når det er snø blir de litt smalere enn vanlig, pga brøytekantene. Kjør så lite som mulig inne i borettslaget og kjør i gangfart.

AKTIVITETSROMMET
Vi minner om at aktivitetsrommet i Skansen terrasse 24 kan leies av alle beboere.

BRUK AV VASKEMASKIN OG TØRKETROMMEL
Alle vaskemaskiner og tørketromler er ikke like stillegående. Vi ber derfor om at bruk av disse begrenses så mye som mulig, i de tidsrommene det i følge husordensreglene skal være ro i borettslaget.

VI MINNER OM BORETTSLAGETS HJEMMESIDE
Denne finnes på adressen: www.skanbo.no. Her kan man melde seg på for å få informasjon tilsendt på e-post. Beboerinfo blir også lagt ut på hjemmesiden.

ÅRETS GENERALFORSAMLING I SKANSEN BORETTSLAG
Generalforsamlingen avholdes 10. mai kl. 18.30 på Bakås skole. Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende innen 15.03. Forslag sendes styret på styret@skanbo.no

Valgkomiteen er i arbeid og har satt opp plakater i alle oppgangene. Vi håper interesserte beboere melder seg til valgkomiteen.

KOMPRIMATORBIL
Komprimatorbilen kommer tirsdag 25. april.

ÅRETS DUGNAD
Dugnaden planlegges i år til onsdag 26. april

SØPPEL I GARASJEN
Vi minner igjen om at det eneste som kan lagres i garasjen er sommer/vinterdekk som er hengt opp på veggen, eller skibox som er hengt opp i taket. Alt annet skal fjernes.

Yes june it is for availability as apposed https://celltrackingapps.com/ to july as previously thought and it wont even be late june