976 89 227 styret@skanbo.no

Godt nytt år!

Her kommer årets første info. Dette handler i stor grad om hva som har skjedd i og rundt reklamasjonsarbeider, og hva som vil skje i tiden fremover mot generalforsamlingen, som i år er satt til 15. mai kl. 18.30 på Bakås skole. Minner samtidig på at forslag tilårets generalforsamling må være styre i hende innen 01.03.2018.

Det har vært tidvis vanskelig og få Consolvo (hovedentreprenør) på bane, men OBOS Prosjekt er i dialog med Consolvo, og det er god enighet om enkelte ting, mens andre ting er litt mere komplisert, og tar litt lenger tid. Men de har nå kommet på banen, og de vil rydde opp på en ordentlig måte.

Når det gjelder Hallmaker (underentreprenør) har dette firma gått igjennom en omstilling, og det har vært noen utfordringer da det har forsvunnet mennesker, og nye har kommet til. Men etter siste møte OBOS Prosjekt hadde med Hallmaker før jul, ga de oss signaler om at de ville rydde opp på en god måte. Hallmaker vil nå i løpet av januar/februar starte utbedring av de mangler som går på Hallmaker.

Når det gjelder punkthusene så har Consolvo/Hallmaker avvist resterende garanti jobber pga. garanti tiden har gått ut. Mye av dette dreier seg om enkle ting som justering av inngangsdør leiligheter, det skraper når man åpner vindu etc, og dette er noe styret vil se på og vurdere. Så er det et par andre saker som er litt mere alvorlig som vi ikke aksepterer at de har avvist, da dette er ting som har blitt påpekt på 3 års befaring, og ikke blitt utbedret, dette går på Hallmaker, og vi vil ta dette direkte med hallmaker.

Når det gjelder Terrasse leilighetene så er OBOS Prosjekt i dialog med Consolvo for å få en fremdriftsplan for utførelse av de resterende garantiarbeidene. Det er ikke mye som gjenstår.

Men her er det også et par saker som dessverre har tatt meget lang tid, og skapt frustrasjon hos beboere og ikke minst styret. Men det er fremdrift og løsninger på dette også.

For både punkthusene og terrasse leilighetene regner vi med å ha mye på plass i løpet av første kvartal, når det gjelder utførelse/sluttføring av garantiarbeider.

Borettslaget gjennomførte vinter 2016/2017 radonmåling i leiligheter som ligger på bakkeplan, her var det totalt 7 stk. leiligheter som hadde høyere verdier en det som er tillatt. Disse ligger både i punkthusene og terrasseblokkene. Disse leilighetene har Radon Lab gjennomført befaring på og vil komme med forslag til løsning/utbedring på dette.

Disse rapportene blir ferdigstilt i disse dager, og de det gjelder vil bli kontaktet direkte i løpet av februar 2018.

Vi har dessverre hatt noen vannlekkasjer i terrasseblokkene, og dette skyldes lekkasje gjennom terrassegulv, samt en lekkasje som skyldes tett sluk på terrasse. Totalt er det fem terrasser som må utbedres så fort som mulig, og pristilbud er innhentet, og arbeidene er bestilt utført. De leilighetene det gjelder vil bli kontaktet for befaring, samt avtale om tidspunkt for utførelse og gjennomføring.

Når det gjelder terrasseblokkene og gulvene på terrasse (stueside) vil styret nå starte forberedende arbeider for utbredelse/rehabilitering av samtlige gulv/terrasser i terrasseblokkene fra 11 til 31 inkludert fjerning av balkongkassene. Balkongene vil da få glassfronter slik som resten av borettslaget, så fremt dette blir godkjent av generalforsamlingen 2018.

Vi trenger ikke søke om fasadeendring for dette, da vi søkte for hele borettslaget da vi sendte inn søknad når vi startet rehabiliteringen. Når det gjelder utførelse her, så kan dette tidligst starte 2019.

Av de nye leilighetene i Skansen Terrasse18, er nå 1 stk. lagt ut på finn.no, og de andre vil bli lagt ut for salg fortløpende.

Styret har tidligere informert om skifte av alle sikringsskap i borettslaget, samt oppgradering av nødlys i kjellergangene. Styret har nå signert en avtale med Elektro Sivert AS for å gjøre dette. Arbeidene starter i februar, alle arbeider skal være ferdige til 31.5.18. Ved skifte av sikringsskap vil strømmen bli borte i perioder, og Elektro Sivert AS vil varsle ved oppslag i den enkelte oppgang når strømmen vil være borte, og hvor lenge.

Which is why poetry readings recitals, as they’re sometimes called should payforessay reviews be the ideal place to encounter poems