976 89 227 styret@skanbo.no

FRA OG MED 10. JULI 2017 SKAL:

PAPIR LEGGES I MERKEDE PAPIRKONTEINERE INNE I OPPGANGENS SØPPELROM.

Alt papir skal legges i papirkonteineren, ikke noe skal settes på gulvet ved siden av eller legges i konteinerne for rest- mat og plastavfall.

  • Papir skal fortsatt ikke kastes i søppelsjakten
  • All kartong må flatpakkes av plasshensyn.
  • Ekstra konteiner for kasting av papp, og til bruk hvis konteinerne med papir i søppelrommet blir fulle, er satt opp utenfor innkjøringen til garasjen.
  • Fra samme dato blir det satt opp konteiner for kasting av glass og metall utenfor innkjøringen til garasjen. Heller ikke her skal det legges eller settes søppel ved siden av konteinerne.

FRA OG MED 10. JULI VIL INNGANGSNØKKELEN TIL OPPGANGEN PASSE I DØREN TIL SØPPELROMMET

VIKTIGERE ENN NOEN GANG BLIR DET AT ALT AVFALLET BLIR BEHANDLET KORREKT AV ALLE BEBOERE
Vi har fortsatt noen problemer med at søppelet blir for dårlig innpakket i enkelte oppganger. Dette må komme i orden.

Alt matavfall skal pakkes i grønn plastpose før det går i søppelsjakten. Matavfall som lukter veldig (eks. rekeskall) kan man f.eks pakke inn i avispapir og legge i fryseren, og kaste når det nærmer seg søppelhenting. Naboene dine kommer til å sette stor pris på dette. 🙂
Oversikt over søppelhenting finnes i hentekalenderen på Oslo kommunes sider – her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/hentekalender/

He sought the gop presidential her response writing a paper nomination in 1908 and 1912