976 89 227 styret@skanbo.no

GRILLING PÅ BALKONG  grill
Vi minner om at kun elektrisk- og/eller gassgrill er tillat brukt i tilknytning til leilighetene. Ta hensyn til naboene og hold grillen ren. Stekos og røyk fra grillen vil kunne oppleves  som  sjenerende. Husk også å ta hensyn til dine naboer når det gjelder støy og lyd.

SØPPEL OG ILLELUKTENDE AVFALL
Vi har fortsatt problemer med at søppelet blir for dårlig innpakket i enkelte oppganger. Dette må komme i orden. Når det nå går mot varmere tider er det viktig å tenke på hva man kaster i søppelsjakta og når, i forhold til søppelhenting og lukten det avgir.
luktAlt matavfall skal pakkes i grønn plastpose før det går i søppelsjakten.
Matavfall som lukter veldig (eks. rekeskall) kan man f.eks pakke inn i avispapir og legge i fryseren, og kaste når det nærmer seg søppelhenting (som regel på torsdager). Naboene dine kommer til å sette stor pris på dette.
Oversikt over søppelhenting finnes i hentekalenderen på Oslo kommunes sider – her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/hentekalender/

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Nå er det mange barn ute i borettslaget og de er gjerne i fart med ball, sykkel og sparkesykkel.
Ta hensyn, og kjør kun inn i borettslaget når det er nødvendig. Fartsgrensen er 5 km/t, dvs. gangfart. Overhold fartsgrensen og be dine gjester om å gjøre det samme.

GRILLFEST
Aktivitets-komitéen og styret, arrangerer grillfest i borettslaget onsdag 26.august kl. 17:00. Mere informasjon kommer.

BORETTSLAGETS AKTIVITETSKOMMITE VIL GJERNE HA FLERE MED
Hvis du synes det høres interessant ut og har lyst til å bidra, så meld i fra til styret på e-postadresse styret@skanbo.no.  Ønsker du mere info før du melder deg, send en e-post eller ta en prat med noen i styret. 

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

 REHABILITERING OG VEDLIKEHOLD AV BORETTSLAGETS BYGNINGSMASSE

TERRASSENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE
De forsøkene vi har gjort, i nr. 15, på å få gulvet tett på kjøkkenterrassen har ikke vist seg tilfredsstillende, og de som har uført arbeidene kan ikke gi garantier for at problemene med avflassing og bobler i malingen, ikke kommer tilbake ganske fort. Skal vi få balkonggulvene tette må vi løfte av den nåværende balkongfronten og rehabilitere hele betongdekket. Balkongfrontene begynner også å bli slitne, så styret har vurdert det slik at den mest økonomiske løsningen for borettslaget er å gjennomføre en fullstendig rehabilitering av kjøkkenbalkongene nå, inklusive utskifting av balkongfrontene til glassfronter og skifte av brannluker. Da får vi en varig løsning med garantier. Det arbeides nå med sikte på at vi kan gjennomføre denne rehabiliteringen som følger: Høsten 2015 Skansen terrasse 25 – 31, våren 2016 Skansen terrasse 19-23 og høsten 2016 Skansen terrasse 11-17.

Kostnadene for disse arbeidene krever ingen nye låneopptak og vil derfor heller ikke kreve noen husleieøkning. Det blir tatt høyde for at de som har kjøpt og fått installert innglassing, får denne satt opp igjen kostnadsfritt på de nye frontene. Arbeidene planlegges påbegynt medio august 2015 for Skansen terrasse 25 – 31. Arbeidene krever ikke tilgang til leilighetene, men terrassene må tømmes helt.  Mer info kommer når alle detaljer er klargjort.

SPYLING AV BORETTSLAGETS AVLØPSYSTEM OG RENSING AV VENTILASJONSANLEGGET
Disse arbeidene er nå stort sette ferdig og vi minner om:

OLJE OG MATFETT SKAL IKKE HELLES I AVLØPENE
Dette må ikke helles ut i toalett/sluk. Årsak til dette er at avløpsrørene gror igjen og vi får høye kostnader med å rengjøre avløpsrørene. Matolje/fett bør stå og avkjøles og kan så slås over i en tom melkekartong eller lignende.
Se mer informasjon på hjemmesidene våre: http://www.skanbo.no/avfall-2/

FJERNKONTROLL TIL GARASJEPORTENE
De som mangler fjernkontroll til garasjeporten kan nå kjøpe dette hos vaktmesteren. Den koster kr. 690,-.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god sommer.summer

They created three flavors to test the hop over to these people college paper writing service fair trade market as requested by customers, however they have not seen enough enthusiasm in people purchasing the products to convince them to create more fair trade flavors