976 89 227 styret@skanbo.no

VÅREN ER KOMMET
Nå som våren er her og sommeren står for tur, vil folk naturlig nok trekke ut på balkonger og terrasser. Husk å ta hensyn til dine naboer når det gjelder støy og lyd.

Sneiper, aske eller snusrester skal ikke kastes ut fra vinduer eller balkonger. For de som røyker på balkongen, så skal askebegeret stå inne på egen balkong, ikke oppe på murkant / balkongkant. Garasjegulvet er ikke en søppelkasse. Det er ikke tillatt å røyke i garasjen. Askebegre fra biler eller annen søppel skal selvfølgelig heller ikke tømmes på gulvet i garasjen.

Vi minner om at kun elektrisk- og/eller gassgrill er tillat brukt i tilknytning til leilighetene. Ta hensyn til naboene og hold grillen ren. Steke os og røyk fra grillen vil kunne sjenere naboene.

Alle vil gjerne være ute og nyte årstiden, la oss gjøre det på en slik måte at alle trives.

BEPLANTNING UTENFOR OPPGANGENE
Det har ikke kommet refusjonskrav fra alle oppgangene enda så vi minner om:
”Det kan som tidligere år kjøpes blomster for inntil kr. 1.800,- til planting utenfor den enkelte oppgang. Dersom det er behov for større innkjøp må dette konkretiseres, og søknad sendes styret om på forhånd.” 

SPESIELT OM TERRASSENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE
For å sikre at vi har en god metode for tettingsarbeidene i forkant av disse terrassene blir det nå gjennomført en test hos en beboer i Skansen terrasse 15. Når de nødvendige tettingsarbeidene er gjort her vil vi måtte vente noen uker for deretter å teste hvor godt tettingen fungerer. Når dette er gjort kommer det ny informasjon om hvordan det blir jobbet videre med denne saken.
Det blir ikke gjort noe med bobler og flassing i malingen på terrassene før vi kjenner resultatet av de arbeidene som nå gjøres. Vi beklager dette, men vi er nødt til å forsikre oss om at de arbeidene som blir igangsatt har ønsket effekt.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Styret oppfordrer alle på det sterkeste til å kjøre med lavest mulig fart når det er nødvendig å kjøre inn i borettslaget. VI har nettopp opplevd at en bilfører mistet kontrollen og ble stående fast inne i borettslaget. Han var heldig med at det ikke var noen barn i nærheten.

SPYLING AV BORETTSLAGETS AVLØPSYSTEM OG RENSING AV VENTILASJONSANLEGGET
Disse er nå i gang. Vi minner om at vi må ha tilgang til alle leiligheter når vi ber om det. Dette er nødvendig for å sikre at vi ikke får tilbakeslag av vann i noen av leilighetene og at det dermed oppstår skader.

BORETTSLAGETS AKTIVITETSKOMMITE VIL GJERNE HA FLERE MED
Hvis du synes det høres interessant ut og har lyst til å bidra så meld i fra til styret på e-postadresse styret@skanbo.no.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

LADESTASJONER FOR EL-BILER I GARASJEN
Det vil nå bli tilrettelagt for at ladestasjoner for EL-biler kan settes opp i garasjen. Vi starter med å tilrettelegge for å kunne ta hånd om 20 el-biler. Det vil bli tilrettelagt for at det kan trekkes 10A kurs til garasjeplass der el-bil skal lades. På grunn av et samtidighetskrav fra myndighetene vil vi begrense ladestrømmen til 8A(mod 1 lading) da borettslaget ellers vil måtte gjøre en ganske stor investering i tilførselskabler.
Det vil bli satt opp sikringsskap på begge garasjeplan ved nedgangene fra nr. 15 og 21(dvs. 4 skap). For tilknytning til dette sikringsskapet må beboer som ønsker å etablere ladestasjon for el-bil betale fellesutgifter med kr. 3.000,-. I tillegg må beboer dekke alle kostnader for etablering av ladestasjonen på garasjeplassen. Dette bestilles hos Oslo Elektriske og er foreløpig kalkulert til kr. 14.500,- inklusive MVA.
Strømforbruket betales årlig basert på avlesing av måler. Ta kontakt med styret for mer informasjon.

Die deutsche, französische, russische und amerikanische literatur https://ghostwritinghilfe.com/ und musik