976 89 227 styret@skanbo.no

NOEN LAGET ET BRANNTILLØP UTENFOR NR.20

Årsaken var glødende sigarettsneiper som ble kastet ut fra terrasse eller vindu og tørt gress tok fyr.
Det er fortsatt noen som bare kaster sigarettsneiper og annet søppel rett ut på bakken. Branntilløpet forteller at det kan være farlig og naboen er sjenert av det. DETTE MÅ OPPHØRE – DET ER ALVORLIG BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE og skal ikke forekomme.

 ÅRETS DUGNAD GJENNOMFØRES TORSDAG 30. APRIL

Det er bestilt komprimatorbil til denne dagen og vi minner om at sykler som ikke har fått fjernet den merkingen styret har satt på vil bli fjernet i forbindelse med dugnaden. Redskaper og søppelsekker settes ut på ballplassen fra og med tirsdag 28.april, slik at de som ikke kan delta på selve dugnadsdagen, også har muligheten til å bidra. Det kommer oppslag om dugnaden i oppgangene.

SPYLING AV BORETTSLAGETS AVLØPSYSTEM OG RENSING AV VENTILASJONSANLEGGET

Disse arbeidene blir påbegynt 18. mai og vil bli gjennomført oppgang for oppgang, og pågå i ca. 7 uker.
Siden begge deler krever tilgang til alle leiligheter, vil disse arbeidene bli gjennomført parallelt. Den grove fremdriftsplanen finnes i slutten av dette skrivet. De som ikke har anledning til å være tilstede selv, må enten gjøre avtale med en nabo eller ta kontakt med styret for å sikre tilgang til leiligheten. Det kommer også egen info om dette i neste uke. Der det er oppgitt 2 datoer vil det bli gitt egen beskjed om hvilken dato som gjelder for den enkelte leilighet.

UVEDKOMMENDE SLIPPES STADIG INN I OPPGANGENE

Siden forrige beboerinfo har vi fått flere meldinger om at personer er sluppet inn i oppgangene, under påskudd av at de er sendt av styret. Dette er ikke tilfelle og vil heller ikke forekomme uten at styret har varslet om dette på forhånd. Besøkende som ønsker å komme inn i oppgangen, skal enten være en man kjenner eller ha en oppgave som er varslet.

 OPPFØLGING AV REKLAMASJONSARBEIDENE ETTER REHABILITERINGEN

Oppstart av disse arbeidene er litt forsinket. Dører som skal skiftes forventer vi en plan på i løpet av neste uke. Tilbakemelding på vinduer vi ønsker utbedret eller skiftet, venter vi også på tilbakemeldinger om. Berørte beboere vil bli kontaktet direkte om disse tingene.

SPESIELT OM TERRASSENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE

Etter hvert som vi blir klare med reklamasjonsarbeidene vil følgende bli gjort i borettslagets regi:

  1. De fleste rømningslukene skal nå være tettet. Hvis noen fortsatt har lekkasjer fra etasjen over må de melde fra til styret på e-post: styret@skanbo.no eller legge en lapp i styrets postkasse utenfor nummer 22.
  2. Før tak (der det er bobler og flasser i malingen) kan utbedres, må det gjennomføres noen tettingsarbeider i forkant på terrassen over. Dette arbeides med å få frem tilbud på. Det blir vurdert om det er fornuftig å gjennomføre slike tetningsarbeider på alle kjøkkenterrassene, for å forsøke å forebygge bobler og flassing på flest mulig av terrassene.
  3. Maling på terrassene vil ikke bli utført før tettingen er gjennomført. Det kan bety at malearbeidene vil måtte vente til august. Dette vil vi vite mer om når tilbud og tidsplan foreligger for tettingen.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET

Styret oppfordrer alle på det sterkeste til å tenke seg godt om før de kjører inn i borettslaget, når dette er absolutt må det kjøres med særdeles lav fart.

DET ER GRILLTID IGJEN!

Vi minner om at det ikke er lov å bruke kullgrill i borettslaget. Kun elektrisk- og/eller gassgrill.
Tenk også på stekeos som kan sjenere naboene. Hold grillen ren og ta hensyn.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE

Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

FREMDRIFTSPLAN FOR SPYLING AV SPILLVANNSRØR OG RENSING AV VENTILASJONSANLEGGET

Skansen Terrasse 25.    Mandag 18.05.15   kl 09.00  Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 4 etg.

Skansen Terrasse 27.    Tirsdag   19.05.15  kl  08.00  Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 29.    onsdag   20.05.15  kl  08.00  Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 31.    Torsdag  21.05.15  kl 08.00   Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 4 etg.

Skansen Terrasse 25-31.  Fredag  22.05.15  kl 08.00    Bunnledning og uttrekksledning.

Skansen Terrasse 19.    Tirsdag   26.05.15  kl 08.00   Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 4 etg.

Skansen Terrasse 21.    Onsdag   27.05.15  kl  08.00  Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 23.    Torsdag  28.05.15  kl 08.00   Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 19-23. Fredag 29.05.15  kl 08.00  bunnledning og uttrekksledning.

Skansen Terrasse 11.   Mandag  01.06.15  kl  09.00   Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 4 etg.

Skansen Terrasse 13.   Tirsdag    02.06.15  kl  08.00   Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 15.   Onsdag   03.06.15  kl  08.00   Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 17.  Torsdag   04.06.15  kl  08.00   Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 11-17. Fredag 05.06.15  kl  08.00   Bunnledning og uttrekksledning.

Skansen Terrasse 18a. Mandag  08.06.15  kl  09.00  Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 18b. Tirsdag   09.06.15  kl 08.00  Halv dag. Med  bunnledning og uttrekksledning.

Skansen Terrasse 20.  Tirsdag 09.06.15  ca kl 11.00 halv dag. Vi begynner i 1 etg. Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 20.  Onsdag 10.06.15  kl  08.00  Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg. Med bunnledning og uttrekksledning.

Skansen Terrasse 22.  Torsdag  11.06.15  kl 08.00  Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 22.  Fredag  12.06.15 kl 08.00 . Halv dag. Med  bunnledning og uttrekksledning.

Skansen Terrasse 24.  Mandag 15.06.15  kl 09.00  Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 24. Tirsdag 16.06.15 kl  08.00. Halv dag. Med bunnledning og uttrekksledning.

Skansen Terrasse 26. Onsdag 17.06.15 ca kl 11.00 halv dag. Vi begynner i 1 etg. Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 26 Torsdag 18.06.15 kl 08.00. Vi begynner i 1 etg. Og avslutter i 5 etg. Med bunnledning og uttrekksledning.

Skansen Terrasse 28. Mandag 22.06.15  kl 09.00  Vi begynner i 1 etg.  Og avslutter i 5 etg.

Skansen Terrasse 28.Tirsdag 23.06.15  kl 08.00  Vi begynner i 1 etg. Og avslutter i 5 etg.  Med bunnledning og uttrekksledning.

Besonders variabel einsetzbar sind matrixanordnungen von dioden, die durch spezielle ansteuerungen feste Lesen Sie den vollen Bericht oder laufende bild- oder textdarstellung gestatten