976 89 227 styret@skanbo.no

OPPFØLGING AV REKLAMASJONSARBEIDENE ETTER REHABILITERINGEN

Vi har hatt møte med Consolvo og deres underleverandører om de gjenstående reklamasjonsarbeidene. Arbeidene er planlagt påbegynt medio april og berørte beboere vil bli kontaktet der det er behov for å komme inn i leilighetene.

SPESIELT OM TERRASSENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE

Etter hvert som vi blir klare med reklamasjonsarbeidene vil følgende bli gjort i borettslagets regi:

  1. Rømningsluker som har lekkasjer til etasjen under vil bli tettet.
  2. Tak der det er bobler og flassing i malingen, som ikke faller inn under reklamasjonsarbeidene, vil bli utbedret.
  3. Der det er behov for maling av ekstra strøk på innsiden av brystningen(pga tetting av spor etter gammelt rekkverk) vil det bli malt.

IKKE SLIPP UVEDKOMMENDE INN I OPPGANGEN

Vi har stadig hendelser med ukjente mennesker som blir sluppet inn i oppgangen. Vær så snill, ikke slipp inn noen som bare ber om å få komme inn. Besøkende som ønsker å komme inn i oppgangen skal enten være en man kjenner eller ha en oppgave som er varslet.

ET LITE HJERTESUKK

Det er fortsatt noen som bare kaster ting ut fra terrassen sin. Vær så snill og slutt med dette. Naboen er sjenert av det, og ingen synes sigarettsneiper og små papirbiter eller annet rask, er spesielt pent.

Husk å pakke søppelet godt inn før posen kastes i søppelsjakten. Vi står nå ovenfor en situasjon der vi muligens må stenge enkelte søppelinnkast i noen oppganger, pga tilgrising av søppelsjakt og søppelrom.

SPYLING AV BORETTSLAGETS AVLØPSYSTEM OG RENSING AV VENTILASJONSANLEGGET

Leverandør av tjenestene er valgt. Mer informasjon og plan for gjennomføring komme etter påske.

BEPLANTNING UTENFOR OPPGANGEN

Det kan som tidligere år kjøpes blomster for inntil kr. 1.800,- til planting utenfor den enkelte oppgang. Dersom det er behov for større innkjøp må dette konkretiseres, og søknad sendes styret om på forhånd.

RYDDING AV BORETTSLAGETS SYKKELBODER

I forbindelse med dugnaden skal det også ryddes i sykkelbodene. Etter påske vil alle sykler som står i sykkelbodene bli merket tydelig av styret.

I tiden frem til dugnaden 30. april må beboere selv fjerne merkingen på sine sykler. Sykler som fortsatt har denne merkingen, blir fjernet og kastet i løpet av dugnaden. Mer info kommer sammen med informasjon om dugnaden.

GENERALFORSAMLING I BORETTSLAGET

Generalforsamlingen avholdes 6. mai kl. 18.00 på Bakås skole

ÅRETS DUGNAD ER PLANLAGT TIL TORSDAG 30. APRIL

Det blir bestilt komprimatorbil til denne dagen. Mer info kommer etter påske.

 VI MINNER OM BORETTSLAGETS NYE HJEMMESIDE

Vår nye hjemmeside er nå i drift. Denne finnes på adressen: www.skanbo.no. Her kan man melde seg på for å få informasjon tilsendt på e-post.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE

Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette.
Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

Masse von atomendie masse von atomen kann beispielsweise mithilfe von massenspektrografen bestimmt daruber auf dieser Webseite werden