976 89 227 styret@skanbo.no

RYDDING AV BORETTSLAGETS GANGER OG BARNEVOGNSBODER

Som tidligere varslet vil styret fra og med 24. februar besørge fjerning av sykler og andre ting, som bare er satt i en av gangene i borettslaget eller barnevognsboder. Sykler skal stå i sykkel boden eller i beboers egen bod.
Rydding av sykkelbodene vil bli gjennomført i løpet av mars. Informasjon om dette kommer senere.

SPYLING AV BORETTSLAGETS AVLØPSYSTEM OG HÅNDTERING AV MATOLJE OG MATFETT

Etter situasjonen vi hadde i nr. 18A, har vi undersøkt status for borettslagets avløpssystemer ved stikkprøvekontroll. Undersøkelsen er foretatt ved hjelp av videokamera i selve rørsystemet.

Konklusjonen er at avløpssystemet er i ferd med å gro igjen og må rengjøres ved spyling.

I det vesentlige skyldes dette at det tømmes matolje, matfett og andre fete substanser i avløpssystemet. I tillegg må det skiftes en del avløpsrør i noen av krypkjellerne.

Styret er i ferd med å forberede de arbeidene som må gjøres. I forbindelse med denne spylingen vil beboerne få et svært gunstig tilbudt på spyling av de avløpsrørene, som går inne i leilighetene. Denne spylingen må beboerne betale selv, men styret anbefaler at dette gjøres, da det er god forebygging mot oversvømmelser inne i leiligheten. Detaljert info kommer i eget skriv i løpet av kort
Vær så snill:

STOPP tømming av matfett, matolje og andre fete substanser, i avløpssystemet.
 

RENSING AV VENTILLASJONSANLEGGET

Styret har under planlegging, rengjøring av borettslagets ventilasjonssystemer. Mer info om fremdriften av dette kommer i løpet kort tid.

BRUK AV VASKEMASKIN OG TØRKETROMMEL

Alle vaskemaskiner og tørketromler er ikke like stillegående. Vi ber derfor om at bruk av disse begrenses så mye som mulig, i de tidsrommene det i følge husordensreglene skal være ro i borettslaget.

USTABILE TV-SIGNALER FRA GET

Hvis noen fortsatt har stadige avbrudd på TV-signalene ber vi om at dette meldes fra til styret enten på e-post til styret@skanbo.no eller at det legges et lite notat i styrets postkasse utenfor Skansen terrasse 22, slik at styret også kan følge opp GET på dette problemet. Situasjonen med avbrutte signaler til opptaker er fortsatt ikke løst. Dette jobber GET med å finne ut av.

BRUK AV PAPIRKONTAINERNE I BORETTSLAGET

Alt papir som bæres til papirkontainerne skal legges i kontaineren, ikke ved siden av. I Kontainerne skal det bare legges papir og papp, dersom det legge andre ting i kontainerne blir borettslaget belastet med sorteringsavgift – noe som er helt unødvendig.

BORETTSLAGET HAR HYBEL TIL LEIE PÅ BAKKEPLAN I SKANSEN TERRASSE 23

Hybelen ved barneparken i Skansen terrasse 23 er fortsatt ikke utleid. Interesserte kan henvende seg til styret på e-post styret@skanbo.no eller på styrets telefon 976 89 227. 

VI MINNER OM BORETTSLAGETS NYE HJEMMESIDE

Vår nye hjemmeside er nå i drift. Denne finnes på adressen: www.skanbo.no. Her kan man melde seg på for å få informasjon tilsendt på e-post.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE

Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette.
Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

GENERALFORSAMLING I BORETTSLAGET

Generalforsamlingen avholdes 6. mai kl. 18.00 på Bakås skole. Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende innen 9.03.2015. Forslag sendes styreleder.

Enclosing the fencing of private lands, homework help essays forcing farmers off of land or into tenancy