976 89 227 styret@skanbo.no

OM Å KASTE SØPPEL, JORD, BLOMSTERAVFALL OSV FRA TERRASSENE
Styret får stadig melding om at det blir kastet både søppel, jord, blomsteravfall og sigarettstumper fra noen terrasser. Dette må opphøre – det er som alle sikkert forstår – til stor sjenanse for de som får det inn på sin terrasse eller sitt uteområde i første etasje. TA HENSYN TIL NABOENE!

OM Å SLIPPE UKJENTE INN I OPPGANGEN Det kommer stadig henvendelser til styret om at ukjente slippes inn i oppgangene og at inngangsdørene blir satt i ulåst stilling. Dette plager mange beboere og vi må nok en gang oppfordre alle til å kontrollere hvem de slipper inn, og alltid påse at inngangsdøren til oppgangen låses etter at man har gått igjennom døren. Inngangsdøren skal kun settes åpen mens man bærer inn/ut av oppgangen. Når inngangspartiet forlates, skal døren lukkes og sjekkes at den går i lås.

REHABILITERING OG VEDLIKEHOLD AV BORETTSLAGETS BYGNINGSMASSE

BALKONGENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE I NR 25 – 31
Disse arbeidene er nå avsluttet for i år. Arbeidene blir igangsatt for nr. 19 – 23 igjen i midten av april 2016 og er planlagt ferdig i løpet juni. Nr. 11 – 17 blir igangsatt i slutten av august 2016 og er planlagt ferdig i midten av november 2016.

KOMPRIMATORBIL KOMMER TIL BORETTSLAGET TIRSDAG 17. NOVEMBER
Bilen kommer kl. 17.00 og vil kjøre fra oppgang til oppgang frem til ca. kl. 20.00. Den begynner i nr. 11. Husk at spesialavfall som maling, elektriske artikler, vaskemaskiner, kjøleskap, TV og liknende ikke blir tatt med av komprimatorbilen. Beboer må selv være tilstede å hjelpe til med å legge sine saker i komprimatorbilen. Benytt anledningen til også å rydde i sykkel- og barnevognbod i den enkelte oppgangen.

TING SOM SETTES I OPPGANG ELLER KJELLERGANGER
Oppganger og kjellerganger skal ikke brukes som oppbevaringsplasser, dette fremgår klart av husordensreglene. Dette kan være farlig ved for eksempel brann. Vi fjerner og kaster nå alt som finnes i gangene, og kostnader for dette vil bli belastet beboer.

BRUK AV PAPIRKONTAINERNE
Papir og papp skal legges i papirkontainerne. Hvis nærmeste papirkontainer er fulle kan man gå til en av de andre kontainerne i borettslaget, alternativt ta papiret med inn igjen og kaste det når den nærmeste kontaineren er tømt. Papp og papir skal ikke bare settes ved siden av papirkontainerne.

LUFTING AV HUNDER OG KATTER
I følge husordensreglene skal hunder og katter ikke luftes på borettslagets område. Det er stadig enkelte som foretrekker lekeplassene og ballplassene, eller skogen midt inne i borettslaget til lufting av husdyr.

Styret ber beboerne om å melde fra til styret når dette skjer, slik at vi kan ta dette opp direkte med de som bryter husordensreglene, ved å lufte hund eller katt inn i borettslaget.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Det observeres fortsatt enkelte biler som holder en altfor høy fart inne i borettslaget. Vi ber igjen beboerne om å hjelpe oss med å identifisere råkjørerne ved å notere registrerings nummer og sende til styret når slikt skjer.

FØRSTE SØNDAG I ADVENT BLIR DET TENNING AV JULEGRAN PÅ DEN ØVRE BALLPLASSEN.
Søndag 29. november tenner vi julegranen på den øvre ballplassen. Det blir levende musikk og det serveres pepperkaker og solbærtoddy.

VI MINER OM AKTIVITETSROMMET
Aktivitetsrommet i Skansen terrasse 24 kan leies av alle beboere. Prisen er fra 1. januar kr 250,- pr. døgn fra kl. 12 til kl. 12. dagen etter. Rommet er pent og har et greit kjøkken med utstyr, samt et nyoppusset bad. Det brukes ofte til små selskap og noen ganger også til overnattingsgjester.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Dette har blitt mye bedre, og av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

People tend to use this sense of peddle in a pejorative way lies, myths, and propaganda are all typical objects the government endlessly order-essay-online.net peddles the myth that demographic trends make the state pension unsustainable