976 89 227 styret@skanbo.no

USTABILE TV-SIGNALER FRA GET

Etter at GET gjennomførte en brukerundersøkelse på Skansen ble det avdekket at mange hadde ustabile TV-signaler med stadige avbrud i sendingene. Dette har nå GET jobbet en stund med, og i et møte med GET ble det nå sagt at denne feilen er rettet hos de beboerne som har meldt problemet til GET. Hvis noen fortsatt har stadige avbrudd på TV-signalene ber vi om at dette meldes fra til styret enten på e-post til styret@skanbo.no eller at det legges et lite notat i styrets postkasse utenfor Skansen terrasse 22, slik at styret også kan følge opp GET på dette problemet.

Situasjonen med avbrutte signaler til opptaker er fortsatt ikke løst. Dette jobber GET med å finne ut av.

HÅNDTERING AV MATOLJE OG MATFETT

Vi har nettopp hatt en situasjon med oversvømmelse av kloakk i første etasje i nr. 18A.
Årsaken er at det tømmes matolje og matfett i avløpssystemet. Dette resulterer i at vi nå får store utgifter med utbedring av skader, og en kontroll viser at det er nødvendig med spyling av hele avløpssystemet på Skansen.
Vi minner derfor om:

Det må ikke helles matolje, matfett eller matrester i toalett/sluk. Årsak til dette er at avløpsrørene gror igjen og vi får høye kostnader med å rengjøre avløpsrørene. Vann- og avløpsetaten har følgende råd:

  • Matolje/fett bør stå og avkjøles og kan så slås over i en tom melkekartong eller lignende.
  • Fett i stekepanner, stekebrett, kasseroller osv bør få stå til det er blitt kaldt. Da vil fettet stivne og du kan lett skrape av fettet og putte i posen for matavfall. Tørk bort det siste fettet med tørkepapir før du vasker opp. Bruk kasserollen.
  • Smult, delfiafett, mv. helles over i melkekartong. La stivne og kast kartongen i restavfallet.
  • Flytende matrester helles over i en tom melkekartong, teip igjen toppen og kast den i restavfallet. Du kan også putte kartongen i fryseren i et døgn, slik at matrestene stivner før du kaster den i avfallet.

BORETTSLAGET HAR HYBEL TIL LEIE PÅ BAKKEPLAN I SKANSEN TERRASSE 23

Hybelen ved barneparken i Skansen terrasse 23 er nå klar for utleie.
Henvendelse gjøres til styret på e-post styret@skanbo.no eller på telefon 97689227.

VI MINNER OM DEN TIDLIGERE VARSLEDE HUSLEIEØKNING PÅ 3 % fra 1.3.2015

VI MINNER OM BORETTSLAGETS NYE HJEMMESIDE

Vår nye hjemmeside er nå i drift. Denne finnes på adressen: www.skanbo.no. Her kan man melde seg på for å få informasjon tilsendt på e-post.

SYKKELBODENE OG BARNEVOGNSBODENE MÅ RYDDES

I løpet av februar og mars vil det bli gjennomført rydding i alle sykkelboder, barnevognsboder og fellesganger.
Styret ber om at beboerne selv starter denne oppryddingen nå.

  1. Sykler og andre ting som bare er satt i en av kjellergangene blir fjernet uten nærmere varsel, i løpet av februar.
  2. I barnevognsbodene skal det være plass til barnevogner. I løpet av februar vil alt annet bli fjernet fra disse rommene.
  3. I februar vil det bli sendt ut et varsel om merking av sykler som er i bruk. Sykler og annet utstyr som ikke er merket, vil bli fjernet og kastet i løpet av mars.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE

Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20, dette av hensyn til de som bor rundt lekeplassene. Snakk med barna deres om dette, det er viktig at vi tar hensyn til hverandre.

We thought it might be a good idea to pull together a quick glossary, defining some of the trickier basketball https://writemyessay4me.org/ terms