976 89 227 styret@skanbo.no

OSLO KOMMUNES ANDEL I SKANSEN TERRASSE 18 ER NÅ SOLGT OG DET VIL BLI BYGGET 5 NYE LEILIGHETER DER.
Disse leilighetene vil alle bli egne andeler i borettslaget og solgt på det åpne markedet. Det kommer mer informasjon om dette når utbyggers fremdriftsplaner kjent.

TING SOM SETTES I OPPGANG ELLER KJELLERGANGER
Oppganger og kjellerganger skal ikke brukes som oppbevaringsplasser, dette fremgår klart av husordensreglene. Når borettslaget kommer med søppel til gjenbruksstasjonen må vi betale for å få det kastet. Vi vil forsøke å finne ut hvem som har satt fra seg ting, og kostnadene både for å bære det ut, transportere det til gjenbruksstasjonen og leveringsavgift vil bli belastet identifiserte beboere.

I barnevogn boden skal det stå barnevogner og ute leker til småbarna. I sykkel boden skal det stå sykler. Alt annet blir nå med jevne mellomrom fjernet fra disse stedene og kastet.

VI HAR NOEN NABOER SOM DRIVER REGELRETT HÆRVERK
I Skansen terrasse 13 bor det en eller flere som spytter godt brukt tyggegummi på gulvet i oppgangen og kliner det utover dørterskelen til enkelte av naboene. Setet på en elektrisk rullestol som sto utenfor oppgangen ble skåret opp med kniv.

I Skansen terrasse 11 er det noe som griser til veggene ved å skrive på dem.

Vi anmoder alle beboere om å melde fra til styret hvis de observerer slikt eller andre aktiviteter som påfører borettslaget skader eller plager naboene.

REHABILITERING BALKONGENE PÅ KJØKKENSIDEN AV SKANSEN TERRASSE 11 – 17
Disse arbeidene er godt i gang. Det er avdekket større skader enn forventet, men ifølge Consolvo skal dette ikke gi forsinkelser. Arbeidene følges opp med regelmessige inspeksjoner og byggemøter hver 14. dag.

KOMPRIMATORBIL KOMMER TIL BORETTSLAGET 23. NOVEMBER
Mer info kommer på oppslagstavle.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Det er fortsatt observert enkelte biler som holder en altfor høy fart inne i borettslaget. Vi ber beboerne om å hjelpe oss med å identifisere råkjørerne ved å notere registrerings nummer når slikt skjer. Send melding med registreringsnummer og observasjonstidspunkt til styret, slik at vi kan få tatt tak i problemet med de som ikke respekterer reglene for kjøring i borettslaget.

Ta hensyn – kjør kun inn i borettslaget når det er nødvendig. Farten skal ikke overskride gangfart(5km/t). Informer også dine gjester om dette.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20.
Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

The world of mirror is rather dark and gloomy, which means that the https://spying.ninja bright and flashy colors of the characters, street signs, and attacks stand out just that much more