976 89 227 styret@skanbo.no

SLUKENE PÅ TERRASSER OG BALKONGER MÅ HOLDES RENE
Vi har nettopp hatt en stor lekkasje fra en av terrassene på stuesiden i terrasseblokkene. Årsaken er at et avløpsrør fra terrassene hadde gått tett, terrassen ble fylt med vann og vann trengte inn i den underliggende leiligheten.
VI BER OM AT ALLE BEBOERE HJELPER TIL MED Å HOLDE SLUKENE PÅ SINE TERRASSER OG BALKONGER ÅPNE.

REKLAMASJONSARBEIDENE SOM SKAL GJENNOMFØRES I HØST
Styret takker for svarene som har kommet inn på kontrollskjemaene som ble sendt ut. Disse blir nå gjennomgått sammen med entreprenøren og det blir laget en plan for gjennomføring av arbeidene som vi forventer skal kunne være utført i løpet av september/tidlig oktober.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Det observeres fortsatt at enkelte biler holder en altfor høy fart inne i borettslaget. Vi ber beboerne om å hjelpe oss med å identifisere råkjørerne ved å notere registreringsnummer når slikt skjer.

Send melding med registreringsnummer og observasjonstidspunkt til styret (pr e-post til styret@skanbo.no eller SMS til 976 89 227), slik at vi kan få tatt tak i problemet med de som ikke respekterer reglene for kjøring i borettslaget.

Hvis dette ikke blir bedre vil vi vurdere å sette opp bom ved innkjøringen til borettslaget, samt øke antallet fartsdumper ytterligere.

BRUK AV KONTEINERNE UTENFOR INNKJØRINGEN TIL GARASJEN
Vi minner om at konteinerne skal brukes til det de er merket for, ikke noe annet det skal heller ikke settes noe ved siden av konteinerne.
Konteinerne er ment for: glass og metall, papir og papp og gaver til Frelsesarmeen.

ADGANGSKONTROLLSYSTEMET TIL GARASJEN
Systemet er nå oppgradert. Vi ber om tilbakemelding dersom det nå er noen som har adgangsbrikker som ikke fungerer som de skal.

PARKERING INNE I BORETTSLAGET
Enkelte personer synes å ha store problemer med å forholde seg til de reglene som gjelder for parkering inne i borettslaget. Vi vil derfor be parkeringsselskapet intensivere kontrollen med at parkeringsreglene overholdes og oppfordrer alle til å hjelpe hverandre med å få dette til.

AKTIVITETSROMMET
Vi minner om at aktivitetsrommet i nr. 24 kan leies av alle beboere i borettslaget.

GRILLFEST
Styret arrangerer grillfest for barna i borettslaget onsdag 23.august kl. 17:00
Egen informasjon er slått opp i oppgangene.

 

LUFTING AV HUNDER OG KATTER
I følge husordensreglene skal hunder og katter ikke luftes på borettslagets område. Det er stadig enkelte som foretrekker lekeplassene og ballplassene eller skogen midt inne i borettslaget, til lufting av husdyr. Dette er områder der barn leker, og ingen synes det er hyggelig når katter eller hunder gjør sitt fornødne i disse områdene. Styret anmoder alle eiere av hunder eller katter om å overholde reglene.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20.