976 89 227 styret@skanbo.no

REHABILITERING AV BALKONGENE PÅ INNGANGSSIDEN I SKANSEN TERRASSE 25-31

FREMDRIFT

Start 24.08.2015
Arbeidene vil pågå i til sammen ca. 12 uker, og forventes å være avsluttet innen 13. november. Arbeidene krever ikke tilgang til leilighetene, men alle balkongene må være helt ryddet fra og med 24.08.2015. Dette gjelder også leilighetene på bakkeplan.

Arbeidene som skal gjøres er:

Forarbeid – dvs før 24.08.2015:
Demontering av innglassinger, disse vil bli demontert i uke 34 og dette berører bare de som har glasset inn terrassen. Berørte beboere blir kontaktet av Lumon for avtale om når dette kan gjøres.

Selve rehabiliteringen – dvs fra og med 24.08.2015:

  1. Fjerning av de gamle betongfrontene – varighet ca. 1 uke.
  2. Montering av stillaser og rehabilitering av balkong tak, vegger og terrassegulv, montering av nye rømningsluker og skifting av sluk der dette er nødvendig – varighet ca. 8 uker.
  3. Montering av balkongfronter – varighet ca. 3 – 4 uker.

Tidsanslagene er litt usikre fordi det må tas høyde for at det avdekkes behov for tilleggsreparasjoner, men vi vurderer det slik at alt skal kunne være ferdig til 13. november. Stillasene som settes opp vil ikke omfatte oppgangen inngangsparti, bare de områdene det skal jobbes i.
Det må påregnes at arbeidene vil pågå i tidsrommet 07.00 – 19.00 på hverdager
og om det blir behov, enkelte lørdager fra kl. 08.00 – 15.00.

For å få alle balkongoverflatene tette og unngå bobling og flass i malingen for fremtiden må alle overflates slipes ned for å få fjernet alt gammelt overflatebelegg. Dette og nødvendig pigging for å fjerne dårlig eller skadet betong, vil i perioder medføre både mye støv og støy.

Arbeidene på terrassegulvene omfatter ikke justering av fall, med mindre det avdekkes ekstreme forhold som MÅ korrigeres. Dette er den samme vurderingen som ble gjort for punktblokkene. Årsaken til dette er at de enkle metodene for justering av fallet ikke anbefales av vår konsulent på betong arbeider, og de metodene som anbefales innebærer for store kostnader. Dvs. – har man vannansamlinger som må skyfles bort til sluket etter et kraftig regnvær, vil dette forholdet være det samme etter denne rehabiliteringen. For å forebygge lekkasjer ned til etasjen under, gjennom rømningslukene, vil de nye lukene bli montert litt høyere enn de gamle.

Når rehabiliteringen er gjennomført, skal alle overflater på kjøkkenterrassene være tette. Dette betyr at betongen ikke lenger vil suge til seg vann og man vil kunne oppleve ved høy luftfuktighet, at det dannes kondens i taket på terrassen. Dette skjer fordi overflatene nå blir tett, noe den skal og må være.

Balkongdører vil bli fysisk stengt fra 24. august til stillas er montert.

Da minner vi bare om at balkongene må være fullstendig ryddet når arbeidene starter 24.08.2015.

Betongrehabiliteringen skal gjennomføres av Consolvo og glassfrontene leveres av Lumon Norge AS.

The political sense may derive from an english diminutive of cabin’ as an earlier political sense of cabinet’ refers specifically to the academic writing of https://pro-academic-writers.com/ small, private room in which the meetings were held