976 89 227 styret@skanbo.no

DET ER MELDT OM SKYTING MED PIL OG BUE FRA TERRASSE I EN AV TERRASSEBLOKKENE
Dette må øyeblikkelig opphøre og vi ber om at det meldes fra til styret hvis denne aktiviteten tas opp igjen. Forholdet er meldt til politiet.

LUKK ALLTID DØRENE TIL OPPGANGEN OG KONTROLLER AT DØREN ER LÅST
Det er meldt om tyverier i enkelte oppganger. Årsaken synes å være at noen beboere praktiserer å sette døra opp fordi de venter på noen som ikke har nøkkel. Dette skjer ofte sent om kvelden. Dette må nå opphøre – dørene skal alltid være lukket og låst. Det er ille at ting blir stjålet og det er ikke noe bedre når mange føler ubehag ved at de ikke vet om inngangsdøren til oppgangen er låst.

KATTER SOM GÅR LØSE OG GJØR SITT FORNØDENDE PÅ NABOENS UTEPLASS PÅ BAKKEPLAN
Styret har mottatt klager på katt som synes å ha sin eier i borettslaget. Katten gjør sitt fornødne i sandkasser, i stoler og på puter på uteplassene til de som bor på bakkeplan. Ingen synes det er behaglig når slikt skjer og styret anmoder de beboerne som har katt om ikke å slippe disse løs.

SØPPEL OG ILLELUKTENDE AVFALL
Vi har fortsatt problemer med at søppelet blir for dårlig innpakket i enkelte oppganger. Dette må komme i orden. Alt matavfall skal pakkes i grønn plastpose før det går i søppelsjakten. Matavfall som lukter veldig (eks. rekeskall) kan man f.eks pakke inn i avispapir og legge i fryseren, og kaste når det nærmer seg søppelhenting (som regel på torsdager). Naboene dine kommer til å sette stor pris på dette. J

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Ta hensyn, og kjør kun inn i borettslaget når det er nødvendig. Farten skal ikke overskride gangfart(5km/t). Informer også dine gjester om dette. 

REHABILITERING OG VEDLIKEHOLD AV BORETTSLAGETS BYGNINGSMASSE

TERRASSENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE
Det jobbes fortsatt med planleggingen av disse arbeidene. Pga ferietiden tar dette lenger tid enn ønskelig, men tidspunktet for start på disse arbeidene er for Skansen terrasse 25 – 31 satt til 24. august 2015. Fra og med 24. august må alle kjøkkenterrassene og ute områdene på inngangssiden i nr. 25 – 31 være ryddet slik at det kan settes opp stillaser og arbeidene kan påbegynnes.

Det blir laget et eget Info-skriv om dette straks vi har tilstrekkelig info fra leverandørene som skal gjøre arbeidene. Betongrehabiliteringen skal gjennomføres av Consolvo og glassfrontene leveres av Lumon Norge AS.

SPYLING AV BORETTSLAGETS AVLØPSYSTEM OG RENSING AV VENTILASJONSANLEGGET
Disse arbeidene er nå avsluttet, men det er noen beboere som ikke var hjemme når arbeidene skulle gjøres og som heller ikke har meldt ifra om at det ikke har vært mulig å være tilstede på det aktuelle tidspunktet. Disse vil bli kontaktet med tanke på å gjøre avtaler om når spyling av avløpsrør og rengjøring av ventilasjonsanlegget inne i leiligheten kan gjøres. Disse beboerne må selv dekke eventuelle ekstrakostnader som blir belastet borettslaget.

Det viser seg også at enkelte også har installasjoner som gjør det umulig å komme til for spyling av avløpsrørene og noen har koblet kjøkkenvifte direkte til avtrekket på kjøkkenet, eller lagt avtrekket bak kjøkkenskapet på en slik måte at man ikke kan komme til for å rengjøre ventilasjonssystemet, dette er brudd på Husordensreglene.

Alle disse beboerne blir kontaktet for å sikre at nødvendige modifikasjoner blir gjort.

GRILLFEST
Aktivitets-komitéen og styret, arrangerer grillfest i borettslaget onsdag 26.august kl. 17:00. Mere informasjon kommer.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes. Plassen rundt lekeapparatet mellom nr. 13 – 15 og nr. 18 skal ikke benyttes til sykling. Området er ikke planlagt for denne bruken så syklene må holdes borte.

FJERNKONTROLL TIL GARASJEPORTENE
Nye fjernkontroller kan nå kjøpes hos vaktmesteren. De koster kr. 690,-.

 

Vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

 Hilsen fra Styret

Styrets telefon: 976 89 227

Hjemmeside:

Vaktmester telefon: 918 70 872

E-post: styret@skanbo.no

www.skanbo.no

E-post: post@laffens.no

 

Die winkelbeschleunigung ist somit meine Antwort auch ein axialer vektor