976 89 227 styret@skanbo.no

DUGNADEN FLYTTES
På grunn av dårlige værutsikter, flytter vi dugnaden til MANDAG 9. MAI klokka 16:00 – 20:00.
Redskaper og søppelsekker settes ut på ballplassen på formiddagen, slik at de som ønsker, kan starte dugnadsjobbingen litt tidligere.

Styret vil være tilstede på ballplassen fra kl. 16:00, og vil i år fordele dugnadsområder, slik at vi sammen får ryddet størstedelen av borettslagets område.
Dugnaden avsluttes med en sammenkomst på grillplassen, hvor det blir en enklere servering med grillpølser og drikke. Se også oppslag i oppgangene.

VÅREN ER KOMMET
Nå som våren er her og sommeren står for tur, vil folk naturlig nok trekke ut på balkonger og terrasser. Husk å ta hensyn til dine naboer når det gjelder støy og lyd.

Sneiper, aske eller snusrester skal ikke kastes ut fra vinduer eller balkonger. For de som røyker på balkongen, så skal askebegeret stå inne på egen balkong, ikke oppe på murkant / balkongkant. Garasjegulvet er ikke en søppelkasse. Det er ikke tillatt å røyke i garasjen. Askebegre fra biler eller annen søppel skal selvfølgelig heller ikke tømmes på gulvet i garasjen.

BEPLANTNING UTENFOR OPPGANGENE
Det kan som tidligere år kjøpes blomster for inntil kr. 1.800,- til planting utenfor den enkelte oppgang. Dersom det er behov for større innkjøp må dette konkretiseres, og søknad sendes styret om på forhånd.

SPESIELT OM TERRASSENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE
Arbeidet med utskifting av glassfrontene er i gang i og går så langt etter planen for nr. 19 – 23.
Arbeidene vil starte i nr. 11 – 19 medio august. Det kommer egen info om dette i løpet av mai.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Styret oppfordrer alle på det sterkeste til å kjøre i gangfart når det er nødvendig å kjøre inne i borettslaget.

DET ER GRILLTID IGJEN
Vi minner om at kun elektrisk- og/eller gassgrill er tillat brukt i tilknytning til leilighetene. Ta hensyn til naboene og hold grillen ren. Steke os og røyk fra grillen vil kunne sjenere naboene.

Alle vil gjerne være ute og nyte årstiden, la oss gjøre det på en slik måte at alle trives.

AKTIVITETSKOMMITEEN I BORETTSLAGET VIL GJERNE HA MED FLERE
Hvis du synes det høres interessant ut og har lyst til å bidra, så meld fra til styret på e-postadresse styret@skanbo.no.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

MARKERING AV SLAGET VED BAKÅS SKANSER
Søndag 8. mai, mellom klokken 14 og 16 vil Groruddalen Historielag markere at det i år er 300 år siden Karl den 12. ble stanset ved Bakås skanser, på sin vei mot Christiania for å ta Akershus festning. Arrangementet vil finne sted inne i hovedskansen, mellom Skansen Terrasse 24-31. Det vil bli vist hvordan et angrep på en skanse foregikk av mannskaper i uniformer anno 1716. Det vil bli avfyrt musketter og små feltkanoner. Ladningene er løskrutt, men lyden av skuddene vil høres godt. Historielaget bestreber seg på å ikke holde på unødvendig lenge, av hensyn til beboerne. Se for øvrig plakat i oppgangen.

Vi bor på historisk grunn, og styret oppfordrer beboere som har anledning, til å møte opp på arrangementet.

And if a film becomes considered cult because of the passion of its fans, then ghostbusters buy me a computer for christmas essay can certainly be said to have a cult following