976 89 227 styret@skanbo.no

VÅREN ER KOMMET
Nå som våren er her og sommeren står for tur, vil folk naturlig nok trekke ut på balkonger og terrasser. Husk å ta hensyn til dine naboer når det gjelder støy og lyd.

Sneiper, aske eller snusrester skal ikke kastes ut fra vinduer eller balkonger. For de som røyker på balkongen, så skal askebegeret stå inne på egen balkong, ikke oppe på murkant / balkongkant. Garasjegulvet er ikke en søppelkasse. Det er ikke tillatt å røyke i garasjen. Askebegre fra biler eller annen søppel skal selvfølgelig heller ikke tømmes på gulvet i garasjen.

DET ER BESTILT KOMPRIMATORBIL MANDAG 25. APRIL
Egen info blir satt opp i oppgangene. Planen er at bilen begynner i nr.11 kl. 17.00 og skal avslutte i nr. 18 ca kl. 20. Beboerne må selv være tilstede for å hjelpe til med å legge sine ting inn i komprimatoren.
Alle sykler i sykkelbodene har nå blitt merket. Beboere må selv fjerne merkingen hvis sykkelen ikke skal bli kastet i komprimatorbilen 25. april.

ÅRETS DUGNAD ER TIRSDAG 3. MAI
Redskaper og søppelsekker settes ut på ballplassen fra og med mandag 2. mai, slik at de som ikke kan delta på selve dugnadsdagen, også har muligheten til å bidra. Det kommer oppslag om dugnaden i oppgangene.

BEPLANTNING UTENFOR OPPGANGENE
Det kan som tidligere år kjøpes blomster for inntil kr. 1.800,- til planting utenfor den enkelte oppgang. Dersom det er behov for større innkjøp må dette konkretiseres, og søknad sendes styret om på forhånd.

UVEDKOMMENDE SLIPPES STADIG INN I OPPGANGENE
Siden forrige beboerinfo har vi fått flere meldinger om at personer er sluppet inn i oppgangene, under påskudd av at de er sendt av styret. Dette er ikke tilfelle og vil heller ikke forekomme uten at styret har varslet om dette på forhånd. Besøkende som ønsker å komme inn i oppgangen, skal enten være en man kjenner eller ha en oppgave som er varslet.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Veiene i borettslaget er primært for myke trafikanter. Styret oppfordrer alle på det sterkeste til å tenke seg godt om før de kjører inn i borettslaget. Når dette er absolutt nødvendig må det kjøres med særdeles lav fart.

DET ER GRILLTID IGJEN
Vi minner om at det ikke er lov å bruke kullgrill i borettslaget. Kun elektrisk- eller gassgrill.
Tenk også på stekeos som kan sjenere naboene. Hold grillen ren og ta hensyn.

VI MINNER OM BORETTSLAGETS GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen holdes torsdag 12. mai kl. 18.30 på Bakås skole.

LEKEPLASSENE
Nå er det vår og aktiviteten på lekeplassene vil ta seg opp.
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

Register / login username continue reading this or e-mail * password * create new account request new password related content chemistry section 5