976 89 227 styret@skanbo.no

BORETTSLAGETS KJELLERGANGER
Styret har nå mottatt flere meldinger om at søppel, som for eksempel brukte pizzaesker, blir satt i enkelte kjellerganger. Dette er forbudt og kan medfører at vi får et problem med skadedyr(rotter) i borettslaget, samt at det representerer en brannfare. Dette er et alvorlig brudd på husordensreglene, og vil bli fulgt opp når vi identifiserer de som ikke legger søppelet sitt der det skal. Papp og papir skal i en av de tre konteinerne vi har til dette avfallet.

SYKKELBODENE OG BARNEVOGNSBODENE MÅ RYDDES
I løpet av februar og mars vil det bli gjennomført rydding i alle sykkelboder, barnevognsboder og ganger. Styret ber om at beboerne selv starter denne oppryddingen nå.

  1. I barnevognbodene skal det være plass til barnevogner og leker for små barn. I løpet av mars vil alt annet bli fjernet fra disse rommene.
  2. I februar vil det bli sendt ut et varsel om merking av sykler i sykkelbodene. Sykler som ikke er merket eller ikke står i sykkelbod, vil bli fjernet og kastet i løpet av mars.

REHABILITERING OG VEDLIKEHOLD AV BORETTSLAGETS BYGNINGSMASSE
TERRASSENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE
Arbeidene med rehabilitering av betongen og bytting av balkongfrontene i nr. 25 – 31 ble avsluttet etter planen i november 2015. Tilsvarende arbeider blir gjennomført for Skansen terrasse 19 – 23 i fra midten av april til slutten av juni 2016. Arbeidene i Skansen terrasse 11 – 17 skal utføres i fra midten av august til midten av november 2016.

Kostnadene for disse arbeidene krever ingen nye låneopptak, og vil derfor heller ikke kreve noen husleieøkning. Det er tatt høyde for at de som har kjøpt og fått installert innglassing, får denne tatt ned og satt opp igjen kostnadsfritt på de nye glassfrontene. Det blir laget et eget Info om rehabiliteringen, straks vi har tilstrekkelig info fra firmaene som skal gjøre jobben.

NAVNESKILT PÅ ELLER VED DØREN TIL LEILIGHETEN
Etter rehabiliteringen er det svært mange som ikke har satt opp navneskilt. Dette gjør det ofte vanskelig for besøkende, og vi oppfordrer beboerne som ikke har navneskilt, til å få satt opp dette. Setter man opp navneskiltet på døren skal det brukes dobbeltsidig tape, slik at man unngår boring i inngangsdøren. Setter man navneskilt over ringeklokken kan det brukes skruer.

BRUK AV VASKEMASKIN OG TØRKETROMMEL
Alle vaskemaskiner og tørketromler er ikke like stillegående. Vi ber derfor om at bruk av disse begrenses så mye som mulig, i de tidsrommene det i følge husordensreglene skal være ro i borettslaget.

USTABILE TV-SIGNALER FRA GET
Hvis noen fortsatt har stadige avbrudd på TV-signalene ber vi om at dette meldes fra til styret enten på e-post til styret@skanbo.no eller at det legges et lite notat i styrets postkasse utenfor Skansen terrasse 22, slik at styret også kan følge opp GET på dette problemet. Situasjonen med avbrutte signaler til opptaker er tydeligvis fortsatt ikke løst. Vi følger opp GET på saken, men er avhengig av å få vite om alle som har dette problemet.

VI MINNER OM BORETTSLAGETS HJEMMESIDE
Denne finnes på adressen: www.skanbo.no. Her kan man melde seg på for å få informasjon tilsendt på e-post. Beboerinfo blir også lagt ut på hjemmesiden.

GENERALFORSAMLING I BORETTSLAGET
Generalforsamlingen avholdes 12. mai kl. 18.00 på Bakås skole. Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende innen 7.03.2016. Forslag sendes skriftlig til styreleder på e-post styret@skanbo.no eller i styrets postkasse utenfor Skansen terrasse 22

Ferner seien teilnahmebescheinigungen für kurse ausgestellt worden, wie viele stunden hausarbeit obwohl mindestens ein schüler nicht daran teilgenommen habe