976 89 227 styret@skanbo.no

NY STYRELEDER
Det ble av avholdt Ekstraordinær Generalforsamling onsdag 15/11-17 hvor det ble valgt ny styreleder i Borettslaget. Den nye styrelederen i Skansen Borettslag er Terje Roger Falao. Vi ønsker Terje velkommen tilbake som styreleder og ønsker han lykke til i arbeidet med å lede vårt fine Borettslag

JULEGRANTENNING 03.12.2017
Første søndag i advent ønsker vi velkommen til julegrantenning i borettslaget. Mer informasjon kommer i plakat som blir hengt opp i hver oppgang. 

NYE POSTKASSER
Da har vi fått nye postkasser. Ved anskaffelsen av disse ble det vurdert å felle disse inn i veggen, men den prisen vi fikk fra leverandøren, gjorde at vi ikke kunne ta oss råd til dette. Vi har nå fått tilbud fra Laffens Drift og Vedlikehold, på å felle inn postkassene i veggen. Dette vil Laffens gjøre fremover i tillegg til de daglige arbeidsoppgavene han har for borettslaget. Selve innfellingen av postkassene tar ca. 1 arbeidsdag pr oppgang, og arbeidet har allerede startet opp.
Det vil også bli bestilt nye oppslagstavler, som blir montert opp i hver oppgang.
Minner om at det IKKE skal være noen klistremerker på postkassene. Er det klistremerker på postkassene vil disse bli fjernet. Om noen mangler «nei til reklame skilt» kan dere ta kontakt med styret på mail, så skal vi sørge for at det blir lagt inn ett slikt skilt, i postkassen deres. Skiltet skal plasseres i feltet på innsiden av postkassedøren, og vi anbefaler at det settes opp en liten tape over feltet, på innsiden av postkassen for å holde skiltene på plass.

BRUK AV KONTEINERNE UTENFOR INNKJØRINGEN TIL GARASJEN
Vi minner om at konteinerne kun skal benyttes til det de er merket for. Det skal aldri settes noe ved siden av konteinerne. Den store papirkontaineren skal kun benyttes til større papiravfall.
Ordinært papiravfall som aviser, emballasje som eggekartonger og pizzaesker, skal brettes og legges i søppelkassene for papir, som står i søppelrommet til hver oppgang. Nøkkelen til oppgangens inngangsdør passer også til søppelrommet.
Det er fortsatt en del utfordringer med å få tømt den store papirkonteineren til riktige tider, og dette er gjentatte ganger tatt opp med Renovasjonsetaten. Men hvis alle kaster så mye som mulig av husstandens papiravfall i søppelkassene i oppgangens søppelrom, så vil heller ikke den store kontaineren gå så fort full.

UTFORDRINGER MED NOEN AV BRIKKELESERNE I GARASJEN
Problemet med brikkeleseren ved døren i nr 23 er funnet, og dette skyldtes en feil med dørsentralene som er lokalisert i nærheten av hver brikkeleser ved dørene. Vi har installert ny dørsentral til døren i nr. 23, og denne fungerer nå. Da disse dørsentralene er gamle og utdaterte så har styret valgt å bytte ut dørsentralene til de andre dørene også. Dette er bestilt og vil bli gjort i nær fremtid.

HUSLEIEØKNING FRA 01.01.2018
Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 2 % fra 1. januar 2018.

SIKRINGSKAP
Styret har gjennomgått mottatte anbud og leverandør er valgt. I kontraktsmøte med valgt leverandør, vil detaljer rundt oppstartsdato og framdriftsplan bli diskutert, og styret vil komme med mere informasjon når dette er besluttet.

PORTTELEFONI
Mottatte tilbud på skifte av porttelefoner i hver oppgang, er av en slik størrelse at kostanden må legges fram og godkjennes på borettslagets generalforsamling. Styret vil derfor legge fram forslag om bytte av porttelefoner på Generalforsamling i mai 2018.

KONTORTIDER OG HENVENDELSER TIL STYRET
Henvendelser til styret ønskes skriftlig på e-post til styret@skanbo.no.
Gjelder henvendelsen forhold som heis – vaskeriene – lys eller dører i fellesområder eller forhold rund uteområdene, så skal vaktmestertjeneste kontaktes på tlf. 918 70 872 eller e-post: post@laffens.no.
Viser det seg at henvendelsen ikke skal håndteres av vaktmestertjenesten, så får du svar om dette av vaktmester eller Laffens tar det videre til styret.
Representant fra styret er å treffe på styrerommet i Skansen Terrasse 22, den første mandagen i hver måned. Endringer i kontortiden varsles i infoskriv. Styret har også en mobiltelefon, men denne er ikke døgnbemannet, og bør derfor kun unntaksvis benyttes.

AKTIVITETSROMMET
Vi minner om at aktivitetsrommet i nr. 24 kan leies av alle beboere i borettslaget.

Nur mit meiner haarfarbe kann ich prüfungsreihenfolge strafrecht hausarbeit mich inzwischen anfreunden