976 89 227 styret@skanbo.no

Til beboerne i Skansen borettslag
Jeg vil med dette få takke for den støtten jeg og min familie fikk i forbindelse med Øivinds bortgang.
Det er overveldende, og jeg setter stor pris på den omtanke og medfølelse jeg vises i borettslaget.
Jeg vil også takke for den vakre kransen til kisten, og deltagelse til begravelsen. Det varmer godt i denne tunge tiden! Tusen takk alle sammen!
Hilser fra barn og barnebarn!
Med hilsen Nøve.
—————————————————————————————————————————————————–

Ekstraordinær generalforsamling i NOVEMBER
Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i borettslaget for å velge ny styreleder.
Innkalling i henhold til gjeldende bestemmelser vil bli distribuert om få dager.

NYE POSTKASSER
Våre nye postkasser er basert på den standarden dagens postkasser skal ha, og en litt annen type enn de gamle. Det er nå plass til mer post i dem, posten blir ikke brettet, og det blir lettere for postbudet å legge i post. Når vi valgte ikke å felle postkassene inn i veggen som de gamle, skyldes det ene og alene de store kostnadene dette ville medført.

I postkassene er det også lagt et «Nei til reklame»-skilt. Vi ber alle som ikke vil ha reklame å benytte seg av dette skiltet. Det skal ikke være klistremerker på postkassene. Beboere som fortsatt ikke har mottatt nytt navneskilt, eller har behov for endringer i dette, må sende epost til styret (styret@skanbo.no) for bestilling.

KOMPRIMATORBIL
Komprimatorbil er bestilt, dato for denne er satt til onsdag 8 november. Eget skriv vil bli slått opp på tavlene i alle oppgangene når datoen nærmer seg.

BRUK AV KONTEINERE UTENFOR INNKJØRINGEN TIL GARASJEN
Vi minner om at konteinerne skal brukes til det de er merket for – og ingenting annet. Konteinerne er ment for glass og metall, papir og papp og gaver til Frelsesarmeen. Det skal heller ikke settes noe ved siden av konteinerne.

Vi har registrert at Renovasjonsetatens papircontainer ved innkjørselen ikke er blitt tømt til forutsatt tid, og det er sendt klage til etaten om dette. Papir/papp må likevel ikke etterlates utenfor konteineren. Vi vil alle ha rene og innbydende fellesområder!

UTFORDRINGER MED NOEN AV BRIKKELESERNE I GARASJEN
Det har en tid vært utfordringer med enkelte brikkelesere ved inngangen til garasjen. Styret har nå valgt å bestille ny hovedsentral for kortlesere som vi håper vil løse problemene. Det kan likevel bli nødvendig også å trekke nye kabler, så styret kan dessverre ikke gi noen ferdigdato på grunn av leveringstid og mulig monteringsarbeid. Men vi kan love at saken er prioritert av styret.

BELYSNING I SIKKSAKK-BAKKEN
Styret har gjort en henvendelse til Bymiljøetaten angående vårt ønske om å få opp et par lysstolper på denne stien mellom T-bane og nr 28. Etaten har lovet å vurdere dette, men gir ingen lovnad om utfallet. Tomten er eid av Oslo kommune, og styret fortsetter arbeidet i kulissene med å få oppfylt sitt ønske.

AKTIVITETSROMMET
Vi minner om at aktivitetsrommet i nr. 24 kan leies av alle beboere i borettslaget.

It is not expected that canada or new zealand will see such low prices, but the new tiers are indeed being added for a reason and are usually reserved for things such as in-app check out this post right over here purchases