976 89 227 styret@skanbo.no

HUSLEIEØKNING PÅ 3% fra 1. desember 2016
Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 3% fra 1. desember 2015. Dette er etter anbefaling fra OBOS.

OSLO KOMMUNES ANDEL I SKANSEN TERRASSE 18 ER NÅ OVERTATT AV NY EIER
Den nye eier og utbygger er Key Property AS. Deres fremdriftsplan er i grove trekk:

  1. 13. og 14. oktober begynner de med rydding og riving. Konteinere for avfallet fra byggeområdet blir satt utenfor inngangen til Skansen terrasse 18B.
  2. 17. oktober vil elektriker og rørlegger utføre en del forberedende arbeider som har til hensikt å unngå for mange stengninger av strøm og vann i byggeperioden. På denne dagen må det påregnes både at strømmen og vannet blir stengt i noen perioder i nr 18.
  3. I slutten av oktober skal arbeidet med byggingen av de 5 leilighetene påbegynnes. Leilighetene er planlagt ferdigstillet og solgt i perioden februar – april 2017.

OM Å SLIPPE UKJENTE INN I OPPGANGEN
Det kommer stadig henvendelser til styret om at ukjente slippes inn i oppgangene og at inngangsdørene blir satt i ulåst stilling. Dette plager mange beboere og vi må nok en gang oppfordre alle til å kontrollere hvem de slipper inn, og alltid påse at inngangsdøren til oppgangen låses etter at man har gått inn/ut. Inngangsdøren skal kun settes åpen mens man bærer inn/ut av oppgangen. Når inngangspartiet forlates, skal døren lukkes og sjekkes at den går i lås.

REHABILITERING OG VEDLIKEHOLD AV BORETTSLAGETS BYGNINGSMASSE

BALKONGENE PÅ KJØKKENSIDEN AV TERRASSEBLOKKENE I NR 11 – 17
Arbeidene som følger fremdriftsplanen. ca. 25. oktober begynner monteringen av de nye glassfrontene. Alle arbeidene ser nå ut til å kunne bli ferdig som planlagt innen 18. november. Arbeidene følges opp med regelmessige inspeksjoner og byggemøter.

KOMPRIMATORBIL KOMMER TIL BORETTSLAGET 23. NOVEMBER
Mer info kommer på oppslagstavle.

TING SOM SETTES I OPPGANG ELLER KJELLERGANGER
Oppganger og kjellerganger skal ikke brukes som oppbevaringsplasser, dette fremgår klart av husordensreglene. Dette kan være farlig ved for eksempel brann. Vi fjerner og kaster nå alt som finnes i gangene, og kostnader for dette vil bli belastet beboer.

LUFTING AV HUNDER OG KATTER
I følge husordensreglene skal hunder og katter ikke luftes på borettslagets område. Det er stadig enkelte som foretrekker lekeplassene og ballplassene, eller skogen midt inne i borettslaget til lufting av husdyr.

Styret ber beboerne om å melde fra til styret når dette skjer, slik at vi kan ta dette opp direkte med de som bryter husordensreglene, ved å lufte hund eller katt inn i borettslaget.

TRAFIKKEN I BORETTSLAGET
Vinteren nærmer seg og en del av fartsdumpene er fjernet for gjøre veiene i borettslaget klare til vinterens snømåkingen.

Det observeres fortsatt enkelte biler som holder en altfor høy fart inne i borettslaget. Vi ber igjen beboerne om å hjelpe oss med å identifisere råkjørerne ved å notere registrerings nummer og sende til styret når slikt skjer.

FØRSTE SØNDAG I ADVENT BLIR DET TENNING AV JULEGRAN PÅ DEN ØVRE BALLPLASSEN.
Mer info kommer i form av oppslag i oppgangene.

 

With that in mind the expose should be pretty decent and, as https://trymobilespy.com/how-to-check-text-messages-from-another-phone it turns out, it’s really rather good