976 89 227 styret@skanbo.no

ÅRETS GENERALFORSAMLING I SKANSEN BORETTSLAG
Generalforsamlingen avholdes 10. mai kl. 18.30 på Bakås skole. Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende innen 15.03. Forslag sendes styret på styret@skanbo.no
Valgkomiteen er i arbeid og har satt opp plakater i alle oppgangene. Vi håper interesserte beboere melder seg til valgkomiteen.

TRIMROMMET
De som har avtale om bruk av trimrommet kan betale årsavgiften for 2017 på styrerommet i Skansen terrasse 22 den 6., 7., 8. eller 9. februar kl. 18.00-19.00.
Andre som er interessert i å benytte trimrommet kan henvende seg til styret på e-post adresse: styret@skanbo.no eller stikke innom styrerommet på ovennevnte tidspunkt.

RESERVERTE PLASSER PÅ GJESTEPARKERINGEN
Det er nå reservert 5 plasser på gjesteparkeringen. Disse er reservert til de nye leilighetene som er under bygging i nr. 18 og skal ikke brukes av andre.

EL-BIL PARKERINGEN FOR GJESTER I BORETTSLAGET
Denne ladestasjonen er tiltenkt gjester og skal ikke benyttes av beboerne. Vi har observert at enkelte beboere med bil registrert på for eksempel firmaet de arbeider i benytter ladestasjonen. Dette er ikke tillat og de vil bli ilagt kontrollavgift og ved gjentagelse vil bilen bli tauet bort for eiers regning.

KJØR FORSIKTIG INNE I BORETTSLAGET
Det er vinter, veiene blir lett glatte og når det er snø blir de litt smalere enn vanlig, pga brøytekantene. Kjør så lite som mulig inne i borettslaget og kjør i gangfart.

OM BRUK AV VENTILASJONSSYSTEMET I LEILIGHETENE
Etter at det ble kaldt har vi hatt noen henvendelser om mye kondens inne i leilighetene. Årsaken har vært at enkelte har lukket ventilasjonsspaltene i vinduene helt. I tillegg har man ikke hatt fungerende panelovner under vinduene. For å unngå kondens må ventilasjonsspaltene være åpne. Hvis de ikke er det, får man ikke skiftet ut luften i leiligheten og luftfuktigheten øker. Når man i tillegg tørker klær og ikke har lukket døren til badet, eller tørker klær i flere rom i leiligheten, vil man få kondensproblemer. Pass på at ventilasjonsspaltene er åpne.

KOMPRIMATORBIL
Komprimatorbilen kommer tirsdag 25. april.

ÅRETS DUGNAD
Dugnaden planlegges i år til onsdag 26. april

SØPPEL I GARASJEN
Vi minner om at det eneste som kan lagres i garasjen er vinterdekk som er hengt opp på veggen, eller ski kasser som er hengt opp i taket. Alt annet skal fjernes.

PARKERING I GARASJEN
Tenk på naboen når dere parkerer. Bidra til at det blir så enkelt som mulig for alle å komme inn og ut når det parkeres i garasjen.

Kurz zu meiner person ich bin 23 jahre fazit schreiben bachelorarbeit beispiel alt, geboren am 27