976 89 227 styret@skanbo.no

ÅRETS GENERALFORSAMLING I SKANSEN BORETTSLAG
Generalforsamlingen avholdes 12. mai kl. 18.00 på Bakås skole. Forslag til generalforsamlingen må være styret i hende innen 7.3.2015. Forslag sendes styreleder. 

VI ÅPNER TRIMROMMET IGJEN
Vi åpner trimrommet igjen. Rommet har blitt vasket og malt og vi har satt inn noe nytt utstyr. Trimrommet har nå: 1 romaskin, 2 elipsemaskiner (trappemaskin), 1 vanlig ergometersykkel, 1 spinningsykkel, noe enkelt utstyr for lett styrketrening, 2 ribbevegger og treningsmatter.

Skal vi få dette til å fungere for alle som ønsker å bruke rommet, samt naboene i nr. 28, er det noen enkle regler alle som ønsker å bruke trimrommet, må følge. Vi har derfor laget en avtale som gjelder for bruk av rommet, og alle som vil bruke rommet må signere på denne.

De som ønsker å bruke rommet må kjøpe en nøkkel til rommet og betale en liten årlig avgift slik at vi har noen midler til vedlikehold av utstyret. Nøkkelen koster kr. 250,- og den årlige avgiften vil være kr. 250,-.

De som er interessert i å benytte trimrommet kan henvende seg til styret på e-post adresse: styret@skanbo.no.

KJØR FORSIKTIG INNE I BORETTSLAGET
Det er vinter, snøen gjør at veiene blir glatte og de er litt smalere enn vanlig, pga brøytekantene. Kjør så lite som mulig inne i borettslaget og kjør i gangfart.

OM BRUK AV VENTILASJONSSYSTEMET I LEILIGHETENE
Etter at det ble kaldt har vi hatt noen henvendelser om mye kondens inne i leilighetene. Årsaken har vært at enkelte har lukket ventilasjonsspaltene i vinduene helt. I tillegg har man ikke hatt fungerende panelovner under vinduene. For å unngå kondens må ventilasjonsspaltene være åpne. Hvis de ikke er det, får man ikke skiftet ut luften i leiligheten og luftfuktigheten øker. Når man i tillegg tørker klær og ikke har lukket døren til badet, eller tørker klær i flere rom i leiligheten, vil man få kondensproblemer.

Pass på at ventilasjonsspaltene er åpne.

GET BOKSEN SOM ER MONTERT PÅ VEGGEN TILHØRER LEILIGHETEN
Ved fraflytting er det noen som har fjernet GET-boksen som er hengt på veggen. Denne boksen tilhører leiligheten og skal forbli i leiligheten også ved flytting.

PARKERING I GARASJEN
Det er viktig at alle kjører tettest mulig inntil veggen, både på sideveggen og den bakre veggen, når bilen parkeres. Dette for at alle skal komme så lett inn og ut av sin garasjeplass som mulig. I dag er det noen som plasserer bilen slik at det blir unødig vanskelig for naboen å komme ut og inn på sin parkeringsplass.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner igjen om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

In this way, it’s more like timeriffic, but even simpler in that you can only do cell phone spy apps work edit when the phone/tablet should remain silent