976 89 227 styret@skanbo.no

ASFALTERING I BORETTSLAGET
Det vil bli lagt ny asfalt i borettslaget i løpet av Juli 2017. I denne forbindelse vil det også bli lagt opp nye fartsdumper. Planlagt start for asfalteringen er mandag 17. juli og vil vare ca. 1uke, med forbehold for værforhold som kan gi forsinkelser. Mer informasjon om fremdriften kommer fra VAKTMESTERKOMPANIET AS som skal utføre asfalteringen.

ENDRING AV ORDNINGEN FOR KASTING AV PAPIR i BORETTSLAGET
I forbindelse med asfalteringen i borettslaget vil vi også fjerne de store papirkontainerne. I påvente av at vi etter hvert får etablert nedgravde løsninger ute i borettslaget, både for søppel og papir, blir det satt egne kasser for papir inn i søppelrommene. Det vil bli lagt til rette for at beboerne får tilgang til søppelrommene ved hjelp av nøkkelen til inngangsdøren i oppgangen.

Mer informasjon kommer når alle detaljer er avklaret med renovasjonsetaten.

NYE POSTKASSER
Postkasser er bestilt og er planlagt montert i løpet av september. I denne sammenhengen vil alle beboere få tilsendt et eget skjema for bestilling av nye navneskilt.

NYE SIKRINGSTAVLER TIL ALLE LEILIGHETENE
Disse arbeidene er planlagt utført i løpet av oktober og november 2017.

Mer informasjon kommer når leverandør er valgt og kontraktsforhandlinger er gjennomført.

Don’t expect apple now to make airpods available https://www.trymobilespy.com for sale after its hello again mac event