976 89 227 styret@skanbo.no

Info om adgangskontrollen til garasjeanlegget

Vi har i lengre tid slitt med at systemet for lesing av nøkkelbrikkene til garasjen har fungert dårlig.
En del av problemet har vært at den brikken vi har benyttet har støpt inn et lite batteri og kontakten med brikkeleseren har blitt dårlig når batteriet i brikken har blitt svakt.

I den senere tiden er det uvanlig mange brikker som har sluttet å fungere samtidig og vi har ikke hatt tilstrekkelig med erstatningsbrikker å dele ut.

Styret besluttet i august å bytte ut både nøkkelbrikker og brikke lesere til garasjen. De nye leserne benytter seg av en teknologi som gjør at brikkene ikke trenger strøm. Det nye systemet vil derfor bli vesentlig mer stabilt en tidligere og brikkene skal bare byttes hvis de blir fysisk skadet og av den grunn ikke virker som de skal.

De gamle senderne som mange har satt inn i bilen vil virke som tidligere. Når disse slutter å fungere behøver beboer bare å skifte batteri. Disse senderne er gamle og vi får ikke lenger kjøpt tilsvarende. Det jobbes imidlertid med å finne nye sendere som kan leses av de gamle antennene utenfor rulleporten. Før slike sendere er funnet vil vi verken kunne levere sendere til de som ikke har, men ønsker denne løsningen, eller erstatte sendere som har gått i stykker.

Nå har vi fått beskjed om at nye brikkelesere og brikker kan leveres i løpet av uke 38(15. – 19. september), noe vi satser på å få til.

Da verken de gamle-, eller de nye brikkeleserne kan lese både nye og gamle nøkkelbrikker er det mange forberedelser som må gjøres før vi kan bytte lesere og brikker.

I den utstrekning dette påvirker den enkelte beboer er styrets plan følgende:

1. Rulleportene til garasjen vil bli holdt åpne frem til vi har byttet lesere og nøkkelbrikker, dvs. til og med fredag 19. september. Vi anser at sikkerheten er ivaretatt ved kameraovervåkingen vi har i garasjen.
2. Før vi bytter leserne vil det bli utlevert 2 nye brikker til alle leiligheter. Brikkene legges i egen konvolutt i postkassene. Brikkene vil bli registrert på leilighetens eier. Brikkene blir distribuert i perioden tirsdag 16. – fredag 19. september.
3. Alle brikkeleserne vil bli skiftet i løpet av fredag 19. september. Etter dette vil ikke lenger de gamle brikkene virke.
Portåpneren mange har i bilen vil fungere som tidligere.
4. Beboere som trenger mer enn 2 nøkkelbrikker brikker må enten sende en e-post til styret@skanbo.no eller bestille ekstra brikker ved hjelp av nedenstående slipp som legges i styrets postkasse utenfor Skansen terrasse 22 snarest. De ekstra brikkene vil koste kr. 50,- pr. stk. Det blir gitt beskjed om når ekstra brikker kan hentes og betales på styrerommet.