976 89 227 styret@skanbo.no

Møtedato: 11.06.2019
Møtetidspunkt: 18:30
Møtested: Bakås skole

Til stede: 71 andelseiere, 15 representert ved fullmakt, totalt 86 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Miguel Antonetti.

Møtet ble åpnet av Geir Hasse Hofsæth
——————————————————————————————————————————
1 Konstituering

A Valg av møteleder
Som møteleder ble Geir Hasse Hofsæth foreslått.
Vedtak: Valgt.

B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter
som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Godkjent.

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
Til å føre protokoll ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble Roy Stareng
og Margareta Eng foreslått.
Vedtak: Valgt.

D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære
møtet for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent.

——————————————————————————————————————————

2

A) Demontere, og fjerne balkongkasser på stueside i terrasseblokkene og erstatte
disse med glassfronter, slik at det blir likt som resten av borettslaget. (2/3 flertall)

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med flere enn 2/3 flertall og 3 stemmer mot.

B) Låneopptak på maks 45. mil. (Simpelt flertall)
a. Vi skal pigge opp eksisterende gulv, helt ned til grunnbetong.
b. Reparere eventuelle skader, samt bygge opp med ny isolasjon og membran.
c. Fjerne eksisterende blomsterkasser, og erstatte disse med glassfront, likt som
resten av borettslaget.
d. Legge nytt gulv, i samme høyde som sokkel for blomsterkasse i dag.
e. Heve/tilpasse avløpsrør på vegg.
f. Etablere nye luftespalter/tilluft i leilighetene 11-31.
g. Male trepanel 1-strøk, samt male/pusse betongvegger/tak på balkonger.
h. Tekke om alle tak, 18 – 28 og 11 – 31.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt ved overveldende flertall

—————————————————————————————————————————-
Møtet ble hevet kl.: 20:05 Protokollen signeres av

Geir Hasse Hofsæth/s/                                                                             Miguel Antonetti/s/
Møteleder                                                                                                   Fører av protokollen

Roy Stareng/s/                                                                                            Margareta Eng/s/
Protokollvitne                                                                                             Protokollvitne