976 89 227 styret@skanbo.no

16. juli 2019 ble det endelig bestemt at Borettslaget velger Viking Entreprenør AS som utførende ved rehabilitering av terrasser i terasseblokkene oppgang nr. 11 – 31.

Hvorfor vi valgte Viking Entreprenør AS
De har benyttet kjente underleverandører, blant annet Get for demontering/remontering av fiberkabel.
Kjent leverandør for utførelse av taktekking.
God fremdrift fra start til mål.
Stor grad av egne ansatte på prosjektet.
Vurdering av pris opp mot de andre tilbydere, viser liten pris forskjell mellom Viking og Oslo Bygg Entreprenør, som var de to Skansen hadde samtaler med.

Litt info om Viking Entreprenør AS.
Etablert i 2005 med fokus på murerarbeidet. I 2010 utvidet de med også å omfatte betongrehabilitering med hovedvekt på total- og hovedentrepriser.
Ca. 80 egne ansatte.
Omsetning 2018: 214 092 000
For mer info, se deres hjemmesider: www.vikingentreprenor.no

Det som skal gjøres i henhold til utsendte tilbudsforespørsel er følgende:

a. Vi skal pigge opp eksisterende gulv, helt ned til grunnbetong.
b. Reparere eventuelle skader, samt bygge opp med ny isolasjon og membran.
c. Fjerne eksisterende blomsterkasser, og erstatte disse med glassfront, likt som resten av borettslaget.
d. Legge nytt gulv, i samme høyde som sokkel for blomsterkasse i dag.
e. Heve/tilpasse avløpsrør på vegg.
f. Etablere nye luftespalter/tilluft i leilighetene 11-31.
g. Male trepanel 1-strøk, samt male/pusse betongvegger/tak på balkonger.
h. Tekke om alle tak, punkthus nr 18 – 28 og terrasseblokkeer nr 11 – 31.

Oppstart av selve rehabiliteringen er satt til mandag 19. august 2019.
Oppsett av brakker etc. vil skje fra uke 32/33.

Ferdigstillelse av rehabiliteringen fra 31 – 11 er satt til 16. mai 2020. Da skal stillaser være fjernet. Kan gjenstå noe rydding av uteområder. Det vil si de gjør hele arbeidet på en gang i dette tidsrommet.

Ved oppstart 19. august i 31 – 25 vil arbeidene starte med demontering av blomsterkasser, samt nedlukking/stenging av terrasser.
Det er da viktig at beboere i nr 31 – 25 har ryddet sine terrasser til 18. august 2019.
Når det gjelder rydding av balkonger fra nr 23 – 19, vil det komme mer info ca. 3 – 4 uker før oppstart.
De vil fortsette videre til nr 23 – 19 når de har utført ¾ rehabiliteringen i nr 31 – 25. Også videre nedover til de er ferdige 16. mai 2020. i nr. 11.
En 100% fremdriftsplan for videre arbeider vil bli fremlagt på oppstartsmøte i uke 32, og vi vil da sende denne ut til dere alle.

Tekking av tak punkthus nr 18 – 28
Det vil komme nærmere informasjon om når arbeidene med tekking av tak fra nr 18 – 28 starter.
Når det gjelder tekking av tak fra nr 31 – 11, går dette arbeidet parralet med rehabiliteringen.

Varsling, informasjon etc.
Entreprenør har ansvar for varsling, og vil utføre dette på følgende måte. De henger opp informasjon i oppgangen, og lapp på den enkelte leilighetsdør, samt at styret vil sende ut info på E-post.
Dette gjelder ved montering av ventilasjons spalter inne i leilighet, hvor de krever tilgang.
HMS under arbeidets gang.
Områdene det arbeids på, vil bli avsperret med byggegjerde. Det er avtalt med entreprenøren at det er totalt røykeforbud på stillaser og på den enkelte terrasse. Eventuelt brudd på dette forbudet varsles til: rehab@skanbo.no

Terrassedører vil bli blokkert, men med plastkjetting, slik at rømningsvei vil bli opprettholdt, om det skulle bli nødvendig med rømning/evakuering fra leilighet via stillaser.
Det vil medføre stor fare for beboere om de bryter disse sperringene/blokkering av terrasse dør for lufting etc. Dette er brudd på HMS reglene, og blir det oppdaget at enkelte gjør dette, vil dette kunne medføre at Entreprenør blokkerer døra.

Mellomlagring av utemøbler etc. som i dag står på terrasse
Er det noen som har behov for lagring av utemøbler, grill etc. Så kan Borettslaget skaffe container som dette kan settes inn i. Hvis behovet er stort, så vil vi leie Container hos de som har containerutleie nede ved Rema 1000.
Hjelp til rydding av terrasser
Er det noen som har behov for bistand/hjelp til rydding av terrasse, så ta kontakt med Laffen Drift og Vedlikehold AS, på telefon: 918 70 872

Planter fra blomsterkassene
Det er kommet inn spørsmål fra enkelte beboere, om vi kan ta vare på noe av plantene fra demonterte kasser, og plante disse i skråning på baksiden av nr 31 – 25.
Vaktmester vil sette opp noen kasser på baksiden av nr 31 – 25 hvor vi vil kunne ta vare på noe av plantene, da disse er fine og fult ut brukbare.

Skråning bak nr 11 – 15
Her vil det bli fjernet en del kratt, samt et par trær som står i veien for stillaser, samt for tilkomst av mobilkran ved demontering av blomsterkasser.

Henvendelser under rehabilitering
Alle henvendelser under rehabiliteringen sendes pr. E-post til: rehab@skanbo.no

Ønsker dere alle en fortsatt god sommer

Hilsen
Styret