976 89 227 styret@skanbo.no

Da har vi fått fremdriftsplan for fortsettelsen av rehabiliteringen i Skansen Borettslag, og den ser slik ut.

Terrasseblokker 31 – 25

oppstart Betong og balkongarbeider 19.08.19
Ferdig dato 20.12.19.

Terrasseblokker 23 – 19

oppstart Betong og balkongarbeider 11.11.19.
Ferdig dato 03.04.20.

Terrasser må være ferdig ryddet til søndag 10. november 2019.

Terrasseblokker 17 – 11

oppstart Betong og balkongarbeider 13.01.20

Ferdig dato 15. mai 2020.

Terrasser må være ferdig ryddet til søndag 12. januar 2020.

Når det gjelder takarbeider vil dette foregå slik i terrasseblokk 31 – 11.
Terrasseblokk 31 – 25.

Oppstart 16.09.19. Ferdig 11.10.19

Terrasseblokk 23 – 19.

Oppstart 10.02.20. Ferdig 06.03.20

Terrasseblokk 17 – 11.

Oppstart 09.03.20. Ferdig 10.04.20

Når det gjelder takarbeider vil dette foregå slik i punktblokker 18 – 28.

Punktblokk 18 takarbeider oppstart 19.08.19. Ferdig 13.09.19
Punktblokk 20 takarbeider oppstart 16.09.19. Ferdig 11.10.19
Punktblokk 22 takarbeider Oppstart 14.10.19. Ferdig 08.11.19
Punktblokk 24 takarbeider Oppstart 11.11.19. Ferdig 06.12.19
Punktblokk 26 takarbeider Oppstart 13.01.20. Ferdig 07.02.19
Punktblokk 28 takarbeider Oppstart 10.02.20. Ferdig 06.03.20

NB det kan bli mindre avvik i forhold til fremdrift vedrørende takarbeider i punktblokkene.

Viking Entreprenør AS vil ha juleferie i perioden 20.12.19 til 06.01.20.

Når det gjelder takarbeider på punktblokker, vil ikke beboere merke stort til dette, da arbeidere går ut på tak gjennom heissjakt i topp etasje. Ny takpapp vil bli løftet opp med kran.

NB, det vil ved gitt situasjon, ved for eksempel evakuering, foregå rømning fra tak med stige til nærliggende balkong i topp etasje for videre rømning ned til bakkenivå. For punkthusene må rømningsveier på balkong være frie. Det vil si, det skal ikke stå griller etc. over rømningsluker på balkonger som hindrer rømning ned til bakkenivå.

Hilsen Styret