976 89 227 styret@skanbo.no

Generalforsamling 2019
Generalforsamling ble avholdt 8. mai, med totalt 50 stemmeberettigede tilstede. Det er faktisk en økning fra i fjor, og det er meget bra. Takker alle som var tilstede for fremmøte.

Det ble etter generalforsamlingen stilt en del spørsmål fra beboere som var tilstede, og de fleste av spørsmålene gjaldt rehabiliteringen 11-31.
1. Når starter vi? Vi starer 1. sept. 2019, det er dette som er sagt til de som leverer tilbud.
2. Tilbudsfrist når? Frist for innlevering av tilbud er 21.05.2019 Kl. 12:00.
3. Hva skal gjøres?

Vi skal tekke om alle tak, 18-28 og 11-31.
På terrasseblokkene 11 – 31:

a. Vi skal pigge opp eksisterende gulv, helt ned til grunn betong.
b. Reparere eventuelle skader, samt bygge opp med ny isolasjon og membran.
c. Fjerne eksisterende blomsterkasser, og erstatte disse med glassfront, likt som resten av borettslaget.
d. Legge nytt gulv, i samme høyde som sokkel for blomsterkasse i dag.
e. Etablere nye luftespalter/tilluft i leilighetene 11-31.

4. Hva med El-billadning, kan vi oppheve kun for gjester, og fjerne skiltet som sier det er kun for gjester? Vi vil diskutere dette på første styrermøte etter generalforsamlingen.
5. Leilighetsdør er utett, det kommer lys inn gjennom gummilister, hva gjør vi med det? De som har dette problemet, bes sende inn en E-post til styret@skanbo.no, slik at vi kan undersøke om dette lar seg justere, eller om dør/karm må skiftes.
6. Hva med rømningsveier i terrasseblokkene, og punkthus, Det er noen som har satt griller og annet utstyr rett under rømningsluke? Det skal i utgangspunktet ikke stå noe permanent rett under rømningsluker, da dette er beskrevet som rømningsvei, og skal holdes åpne for rømning.
7. Styret vil i løpet av sommeren utarbeide en branninstruks som vil bli hengt opp i alle oppganger.
8. Containere ved rundkjøringen, dette er stygt hva kan gjøres med dette? Her må vi forsøke å finne en bedre plassering av containere, og dette vil styre se på gjennom sommeren i samråd med vaktmester.

Dugnad
Ble avholdt i slutten av april, og den gikk over 2 dager. Vi opplevde at mesteparten av dugnaden ble utført helgen før dugnadsdagene, samt første dag av dugnaden. Det var et godt stykke arbeide som ble utført, og styret takker alle som bidro på årets dugnad.

Info fra styret
Neste infoskriv vil ikke bli distribuert i samtlige postkasser, det vil kun bli hengt opp på oppslagstavle i oppgangen, og på vår hjemmeside www.skanbo.no/infoskriv/
Registrere din e-postadresse på infoskrivsiden (gå inn i et tidligere infoskriv og se høyremenyen), så vil du motta e-post når nytt infoskriv legges ut.

Styrets sammensetning
Styrets sammensentning  samt kontaktinformasjon til samarbeidspartnere, er oppdatert.
Se link i toppmenyen, kontaktinfo.