976 89 227 styret@skanbo.no

Rehabiliteringen.
Arbeidet har nå startet og vil følge en opplistet plan til midten av mai 2020. Det første prosjektmøtet blir torsdag 19. september. Noen medlemmer av styret samt Terje Falao, vil representere borettslaget.

Komprimatorbil.
Det er bestilt komprimatorbil til borettslaget tirsdag den 15. oktober. Komprimatorbilen kjører fra oppgang til oppgang, og begynner i Skansen terrasse nr. 18, kl. 17:00.

Hærverk i borettslaget.
Det er med stor beklagelse at det på nytt har funnet sted hærverk i garasjene, ved at bl.a. lysbrytere er blitt stått i stykker. I tillegg har maskinene og utstyret til vaktmester, blitt påført skader. Styret har fått meldinger om sakene, men det er lite vi kan gjøre før vi har bevis. Allikevel ber styret beboere være observante, og melde fra om mistenkelig opptreden og om personer som befinner seg på steder de ikke har noe å gjøre.

Tre- og skogpleie.
I fjor sommer var det en befaring av trær på vår eiendom. Vi fikk senere en rapport fra OBOS Prosjekt. Rapporten tar for seg trærne med utgangspunkt i plassering, sikkerhet og fremtidig tretrivsel. Styret behandlet saken på møtet mandag 2. september, og det ble vedtatt å legge rapporten til grunn for tiltak i høst. Medlemmer av styret og vaktmesteren vil foreta en ny besiktningsrunde. Trær som er sammenvokst, syke, småtrær, skjeve (og mulig falleferdige) vurderes felt. I tillegg vil trær bli frisert og døde greiner blir fjernet. Styrets ambisjon er å få et skogsområde som består av friske og sterke trær, til glede for alle.