976 89 227 styret@skanbo.no

UTBEDRING GARANTIARBEIDER
Vi har nå fått beskjed om at Consolvo er gått i gang med siste runde for utbedringer av garantiarbeider. Consolvo legger til grunn de rapportene som ble sendt inn tidligere. De vil kontakte de dette gjelder, og gjøre avtale om eventuell tilgang til leiligheten.

SKIFTE/OPPGRADERING AV SIKRINGSSKAP OG NØDLYS, SAMT UTEBELYSNING
Arbeide med oppgradering av lys, samt skifte av sikkrinsskap er godt i gang. Det har dessverre blitt litt forsinkelser. Årsak til forsinkelsene et at det har tatt litt mere tid med skifte av utelamper, samt at de har møtt på noen jordingsfeil underveis. Vi har fått tilbakemeldinger på at informasjon fra entreprenøren vedrørende forsinkelsene for disse arbeidene, ikke har vært bra. Dette er meldt tilbake, og de har lovet å informere bedre.

Gjennomgang av skogen i borettslaget
Styret får en del henvendelser fra enkelte beboere som ønsker om å felle trær som skygger for sol, og utsikt. Styret har derfor bestemt seg for å be en Arborist ta en gjennomgang av hele skogområdet til borettslaget for å utarbeide en vedlikeholdsplan for skogområdet vårt.

IKKE SLIPP UVEDKOMMENDE INN I OPPGANGEN
Vi har stadig hendelser med ukjente mennesker, som blir sluppet inn i oppgangen. Vær så snill, ikke slipp inn noen som bare ber om å få komme inn. Besøkende som ønsker å komme inn i oppgangen skal enten være en man kjenner eller ha en oppgave som er varslet.

LEKEPLASSENE – KJÆRE FORELDRE
Vi minner om at det skal være stille på alle lekeplassene etter kl. 20. Snakk med barna deres om dette. Av hensyn til de som bor rundt lekeplassene, er det viktig at denne reglen overholdes.

Lufting av hunder og katter inne i borettslaget
Styret får dessverre, stadig tilbakemeldinger om lufting av både hunder og katter inne på vårt område. I følge husordensreglene er dette ikke tillatt. Vi ber dere ta hensyn til dette.

Søppel og innpakking
I sommervarmen er det fint om vi pakker søppel/matavfall godt inn for å unngå vond lukt i oppgangene. Rekeskall etc. bør puttes i fryser, og legges i avfallscontainer i løpet av mandagen, da vi har tømming hver tirsdag. Se også hjemmesidene våre: http://www.skanbo.no/avfall-2/

Bilkjøring inne i borettslaget
Vi ser til stadighet at enkelte kjører mye, og ofte inne i borettslaget, samt at enkelte kjører langt fortere enn i gangfart. Nå om sommeren med fint vær er det mange barn ute og leker. Vi ber alle ta hensyn og vurdere om det er nødvendig å kjøre inn i borettslaget.
Vi ser også en del unødvendig parkering på gressplen, og dette er ikke tillatt, og her vil det kunne bli gitt kontrollavgift.

OLJE OG MATFETT I AVLØPENE
Dette må ikke helles ut i toalett/sluk. Årsak til dette er at avløpsrørene blir tettet igjen og vi får høye kostnader med å rengjøre avløpsrørene. Matolje/fett bør stå og avkjøles og kan så helles over i en tom melkekartong eller lignende.
Se mer informasjon på hjemmesidene våre: http://www.skanbo.no/avfall-2/

Midlertidig stengning av grillplassen
På grunn av den store skogbrannfaren som er i disse dager, har styret vedtatt og midlertidig stenge grillplassen for all bruk av grilling med åpen flamme.
Dette forbudet vil gjelde så lenge Oslo Brann Og Redningsetat har sitt forbud om bruk av griller.

Ellers går alt sin vante gang i Skansen borettslag, og styret ønsker alle beboere en riktig god sommer.