976 89 227 styret@skanbo.no

Generalforsamling 2018
Dato for generalforsamling er 8. mai kl. 18.30 på Bakås skole (gymsalen).

Vannlekkasje terrasseblokk
Det er nå bestilt utbedring av 3 stk. terrassegulv grunnet lekkasje til underliggende leilighet. Det er 2 stk. i nr. 27 og 1 stk. i nr. 31. Det vil bli satt opp stillas utenfor disse leiligheten for tilgang. Disse arbeidene starter omgående.

Vannlekkasje terrasseblokker generelt
Det var planlagt et forslag til årets generalforsamling som skulle gå på utskifting av blomsterkasser mot glassfronter i forbindelse med utbedring av terrasse gulver. Da styre ikke har fått på plass all informasjon, som kostnader for prosjektet, samt god nok informasjon om løsninger, vil det ikke bli fremmet noe forslag til årets generalforsamling 08.05.2018 som tidligere annonsert.
Styret vil fortsette arbeidet med å fremskaffe kostnadsoversikt samt informasjon vedr. prosjektet, og presentere dette på en ekstraordinær generalforsamling høsten 2018, når all informasjon er på plass.
Det viser seg også, at tidligere godkjenningen av fasade-endringen hos Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune, er utgått på dato. Slike godkjenninger har en varighet på 5 år. Men det skal kun være en formalitet og få denne godkjenningen på plass igjen.

Ny Get avtale
I forbindelse med forlengelse av avtale med GET, vil BKT som er GET sin underentreprenør, henge opp informasjon i alle oppganger, samt varsle beboere når deres leilighet står for tur.

Komprimatorbil
Borettslaget har bestilt komprimator-bil til borettslaget onsdag 18. april fra kl. 17.00. Den vil starte i nr. 18 og kjøre opp til nr.28, og fortsetter videre fra nr. 31 til nr. 11.

Dugnad 2018
Årets dugnad vil bli avholdt mandag 7. mai fra kl. 16.00. Oppmøte på ballplassen.

Skifte/oppgradering av sikringsskap og nødlys samt utebelysning
Oppstart er avtalt 09.04.18. Arbeidene skal være avsluttet innen utgangen av juni 2018.

De som allerede har oppgradert sikringsskap, og mener de har krav på refusjon fra borettslaget (ref. generalforsamlingsvedtak fra 2017), må dokumentere dette med samsvarserklæring fra godkjent elektroinstallatør, før refusjon kan utbetales. Refusjoner vil bli utført, etter overlevering/ferdigbefaring. Vedrørende fremdrift, se oppslag på infotavle i oppgangen.

Viktige datoer:
Komprimator-bil: Onsdag 18.april 2017 kl.17:00
Dugnad: Mandag 7.mai 2018 kl. 16:00
Generalforsamling: Tirsdag 8.mai 2018 kl. 18:30 på Bakås skole