976 89 227 styret@skanbo.no

Valg av medlemmer til styret

BEBOERE I SKANSEN BORETTSLAG.

 

Nå nærmer tiden seg for at valgkomiteen må ha klart et forslag på representanter til styret som skal velges på generalforsamlingen i vår.

 

Styret i borettslaget har en viktig oppgave å gjøre. Det skal sørge for at boligmassen og utearealene våre er i en god forfatning, holde orden på økonomien og sørge for at forholdene legges best mulig til rette for at vi som beboere skal ha et så trygt og godt bomiljø som mulig.

 

Vi beboere ønsker et godt sammensatt styre som kan ivareta disse viktige oppgavene, blant annet er det behov for representanter som har IT-kompetanse, da stadig flere av beboere nytter sosiale medier for å kommunisere, som f.eks. face-book. Utvikling og oppdatering av hjemmesiden er også et viktig arbeid som noen må gjøre.

Regnskapskyndige styrerepresentanter er alltid ønskelig å ha, slik at det er god orden i borettslagets økonomi.

 

Det viktigste er imidlertid at du har lyst til å bidra og bruke tid på dette viktige arbeidet. Nøl ikke med å melde din interesse.

 

Hvis du ikke har lyst eller anledning på nåværende tidspunkt, vet du kanskje om noen som vi i valgkomiteen kan kontakte?

 

Valgkomiteen består av følgende personer:

 

Leif Ottem 18A, tlf. 22322277 mob. 91685386 mail leif.ottem@chello.no

 

Aud Ihler 18A tlf. 22304216, mob. 95786023, mail aud.ihler@gmail.com

 

Vi håper på mange positive henvendelser innen 20. februar